— Cypressehout

Regio College

Regio College


Waar het om gaat – onze missie

Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Waar we voor staan – onze beloftes

Onze opdracht is: goed beroepsonderwijs bieden aan jongeren en volwassenen en hen helpen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Daar hebben we een sterk Regio College voor nodig en daarom vernieuwen wij. Waar we voor staan en waar iedereen ons op mag aanspreken, zijn onze vijf beloftes. Die vormen samen met de speerpunten, datgene waar we de komende jaren aan werken, de weg die we als Regio College inslaan. Het hele verhaal is terug te lezen in de strategienota ‘verNIEUWen en verSTERKen’.

Nieuw

Er komt letterlijk en figuurlijk een nieuw Regio College. De vernieuwing van de gebouwen in Zaandam is in 2017 afgerond en in 2019 is de nieuwbouw in Purmerend klaar. We organiseren ons onderwijs in drie mbo-colleges: Techniek en ICT, Economie & Toerisme en Zorg & Welzijn en Sport. Elk van die colleges heeft zijn eigen profiel en is daarmee herkenbaar voor studenten en hun ouders en voor samenwerkingspartners, zoals bedrijven. Voor de onderwijsinhoud sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen en voeren we de nieuwe kwalificatiedossiers in. Daarnaast bieden we studenten meer keuzemogelijkheden, waaronder de keuze om topprogramma’s te volgen. Ook maken we steeds meer gebruik van digitale ondersteuningsmogelijkheden in ons onderwijs.

Sterk

Kleinschaligheid is al jaren onze kracht. We kennen onze studenten en we willen dat persoonlijke contact met hen behouden. Onze onderwijsteams zien we ook als een sterk punt: zij zijn de spil van het onderwijs en ze geven het onderwijs zelf vorm. We zorgen er dan ook voor dat docenten kunnen doen waar ze goed in zijn: lesgeven en studenten begeleiden. Voor alle medewerkers geldt dat we de werkdruk verlagen en dat we voldoende mogelijkheden bieden voor scholing en professionalisering.

Volg de voortgang

Hoe we onze plannen uitvoeren en of we onze beloftes waarmaken, is te volgen op onze website. Daar lees je onder meer hoe tevreden onze studenten, werkgevers en medewerkers zijn. De voortgang en realisatie van onze ambities beschrijven we in onze jaarverslagen.

Lees de strategienota ‘verNIEUWen en verSTERKen’.


WhatsApp us!