Zonnepanelenkaart: wat mag waar in de binnenstad en Zuidelijke Schil

Zonnepanelenkaart: wat mag waar in de binnenstad en Zuidelijke Schil

Vanaf vandaag is in één oogopslag te zien welke regels gelden voor zonnepanelen in  het beschermd stadsgezicht van Leiden. Op https://kaart.leiden.nl/zonnepanelen kunnen bewoners op adres zien wat er daar mag en kan voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden in de stad voor de beschermde stadsgezichten verschillende regels. Deze regels staan opgenomen in de welstandsnota. Om helder te maken welke regels waar van toepassing zijn, bundelde de gemeente Leiden de voorschriften voor het plaatsen van zonnepanelen  in een kaart. Met de kaart is het mogelijk om op huisadres te zoeken wat er kan en hoe.

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Een zonnepaneel op elk huis, dat is de missie! Door de regels die gelden voor het plaatsen van zonnepanelen beter inzichtelijk te maken, kunnen bewoners snel opzoeken hoe zij zelf aan de slag kunnen met een zonnepaneel op hun woning. Ik hoop dat dit het voor veel Leidenaren makkelijker maakt om ook de stap te maken naar schone energie.”.

De gemeenteraad heeft de regels voor de beschermde stadsgezichten in oktober versoepeld. In dit gebied geldt nu dat de daken van de huizen zijn onderverdeeld in drie daktypes:

  • Dakvlaktype 1: zonnepanelen in het zicht zijn niet toegestaan
  • Dakvlaktype 2: zonnepanelen in het zicht zijn onder voorwaarden voor uniforme toepassing binnen een architectuureenheid toegestaan
  • Dakvlaktype 3: zonnepanelen in het zicht zijn, binnen de algemene welstandsregels, in beginsel altijd toegestaan.

De kaart (kaart.leiden.nl/zonnepanelen) is een verbeelding van de regels voor zonnepanelen uit hoofdstuk 7 van de Welstandsnota Leiden, versie 2020. Deze kaart heeft een informatief karakter. De volledige regels staan op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/omgevingsvergunningen/beoordeling-op-uiterlijk-en-schoonheid-bij-verbouwen/.

Binnen de beschermde stadsgezichten is voor het aanbrengen van zonnepanelen bijna altijd een vergunning benodigd. Doe daarom de vergunningscheck die is te vinden op www.omgevingsloket.nl. Is de woning geen monument en heeft de woning een schuin achterdakvlak die niet grenst aan de openbare ruimte dan is het aanbrengen van de zonnepanelen op dit dakvlak onder een aantal voorwaarden wel vergunningsvrij.

De kaart is nu beschikbaar voor de binnenstad en de zuidelijke schil en wordt de komende weken aangevuld met de rest van de stad.

 


Reacties