Zo zet je als werkgever in op het thema inclusiviteit

Zo zet je als werkgever in op het thema inclusiviteit

In de afgelopen jaren is inclusiviteit een steeds bepalender thema geworden op de werkvloer. Wat verstaat men precies onder inclusiviteit? Op welke manier kun je als werkgever inzetten op dit thema? Dit artikel vertelt je er meer over. 

Vaak wordt inclusiviteit omschreven als het creëren van een werkomgeving, waar het draait om gelijkheid, respect en eerlijkheid naar elkaar. Een medewerker voelt zich als gevolg daarvan gelukkiger en veiliger. Iets wat bijdraagt aan de prestaties van teams en daarmee een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten. Voldoende reden om zelf ook nog eens te kijken hoe je de inclusiviteit binnen jouw onderneming kunt verbeteren. 

Maak de organisatie duidelijk waarom inclusiviteit belangrijk is
Wanneer je als ondernemer inzet op inclusiviteit zal dit slechts effect hebben, wanneer de hele organisatie dit doet. Maak daarom aan anderen duidelijk waarom inclusiviteit zo belangrijk is in de huidige tijd en schets een helder beeld van de maatregelen die je wilt nemen om als organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan dit thema. Zo kun je bijvoorbeeld inzetten op het creëren van bewustzijn. Dit doe je aan de hand van trainingen, van een centraal webinar of bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met groepjes collega’s. Ook het opstellen van gedragsregels op de werkvloer kan helpen. 

Inzetten op inclusiviteit doe je niet alleen 
Al bij de eerste stappen op het gebied van inclusiviteit is het verstandig om de organisatie erbij te betrekken. Zo worden ook deze eerste stappen een inclusief proces! Laat medewerkers met je meedenken over de wijze waarop de inclusiviteit op de werkvloer verbeterd kan worden. Doe dit aan de hand van een MTO, of bijvoorbeeld door een inclusiviteitsteam samen te stellen met collega’s uit verschillende lagen binnen de organisatie. 

Wees kritisch op de manier waarop je nieuw personeel werft 
Niet alleen op de werkvloer speelt inclusiviteit een belangrijke rol. Datzelfde geldt voor de fase ervoor: het werven van nieuw personeel. Kijk nog eens kritisch naar het huidige recruitmentproces van je organisatie. Discriminatie, soms onbewust, komt nog altijd veel voor bij het wervingsproces. Denk hierbij niet alleen aan mensen met een niet-Nederlandse naam die worden afgewezen, maar denk bijvoorbeeld ook aan vrouwen die afvallen omdat ze zwanger zijn. Of denk aan mensen die de 50 gepasseerd zijn en daarmee worden afgewezen op basis van hun leeftijd. Inclusiviteit betekent dat je aan deze manier van selecteren een einde maakt. 
 


Reacties

WhatsApp us!