Workshop voor werkgevers: Cultuursensitief werken met nieuwkomers; omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer

Workshop voor werkgevers: Cultuursensitief werken met nieuwkomers; omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer

Heeft u werknemers met een migratieachtergrond in dienst, zoals bijvoorbeeld statushouders? Zij nemen hun culturele achtergrond mee naar het werk. Om daar meer over te leren biedt Werkgeversservicepunt Holland Rijnland in samenwerking met NIEUWLANDER de workshop ‘Cultuursensitief werken met nieuwkomers: omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer’ aan. 

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor werkgevers die met nieuwkomers (in het bijzonder statushouders) werken en gaat over het bestaan van en omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer. U leert praktische & effectieve tips over cultuursensitief communiceren.

Deelname is kosteloos. De workshop duurt 6 uur, verspreid over twee sessies: dinsdag 23 mei 09:30-12:30 uur & dinsdag 13 juni 09:30-12:30 uur bij Rijnvicus in Alphen a/d Rijn. Aanmelden kan tot 1 mei.

Aanmelden kan via deze link: https://wsphollandrijnland.nl/workshop-cultuursensitief-werken-met-nieuwkomers/

Meer informatie:

Wat zijn Nieuwkomers?
Nieuwkomers, en in het bijzonder statushouders, zijn inwoners met een migratieachtergrond. Zij nemen hun culturele achtergrond mee naar het werk. Zo ontstaat op de werkvloer een mooie mix van culturen. Verrijkend, en soms ook wel eens ingewikkeld. De interactieve workshop gaat over het bestaan van en omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer.

Welke thema’s komen tijdens de workshop aan bod?

- Verschillen tussen migranten en statushouders en kenmerken van statushouders
- Bewustwording en inzicht in culturele achtergronden, leefwerelden en denkbeelden
- Bewustwording van effect en gevolgen van cultuurverschillen in communicatie
- Inzicht in uitdagingen, leefwereld en dagelijkse bezigheden van nieuwkomers in Nederland
- Praktische & effectieve tips/tools voor cultuursensitief communiceren
- Communicatiemisverstanden in de praktijk herkennen en erop anticiperen
- Hoe kun je communicatie effectief laten aansluiten op de mogelijkheden van een medewerker/collega
- Begrijpen en beïnvloeden van gedrag en non-verbale communicatie
- Bondig, helder en laagdrempelig communiceren
- Je eigen valkuilen in communicatie herkennen.

Trainerscollectief Nieuwlander
De workshop wordt gegeven door Binyam Andebrhan. Hij is ervaringsdeskundige, komt uit Eritrea en heeft rechten gestudeerd. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig trainer en adviseert hij diverse instanties over het begeleiden van vluchtelingen vanuit NIEUWLANDER. Dit trainerscollectief werkt met meertalige trainers, die zelf een vluchtelingachtergrond hebben. Zij zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring op het gebied van beleid en organisatie. Hierdoor kunnen zij snel contact leggen en tot de kern komen. Voor meer info, zie de LinkedIn pagina van NIEUWLANDER.
 
Over WSP HR
WSP HR wordt gevormd door samenwerking van gemeenten, UWV en de sociaal ontwikkelbedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus. WSP HR is één regionaal loket voor werkgeversdienstverlening in de regio Holland Rijnland en is een gesprekspartner voor werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. WSP HR ondersteunt werkgevers bij het vinden, plaatsen, behouden en ontwikkelen van medewerkers, die wat hulp richting de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. Zo heeft WSP HR heeft toegang tot één regionaal bestand van werkzoekenden, voor wie het vinden van een baan minder vanzelfsprekend is. Zij ontvangen een WW- of een bijstandsuitkering. En soms hebben zij een arbeidsbeperking of taalachterstand. Matches komen tot stand door maatwerk, creativiteit en begeleiding. De ene keer is geen of minimale ondersteuning nodig, de andere keer een opleiding of extra begeleiding. Het splitsen van taken over meerdere functies helpt soms ook om vacatures in te vullen. Ook voorziet WSP HR werkgevers van arbeidsmarktinformatie en adviseert WSP HR over aanpassingen in functies, of over regelingen & subsidies en jobcoaching. Maar ook voor het invullen van een Social Return verplichting kunnen werkgevers bij WSP HR terecht. De dienstverlening van WSP HR is kosteloos. Het WSP werkt vanuit 7 brancheteams:
Garantiebanen & Overheid, Groen, Hospitality & Facility, Techniek & Electromontage & Bouw, Transport & Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Zorg & Welzijn.

Zoekt u als werkgever ook nieuw talent, of informatie en advies over inclusief ondernemerschap? Neem dan contact met WSP HR op. Zij staan voor u klaar!

https://www.wsphollandrijnland.nl
Mail: info@wsphollandrijnland.nl
Tel: 085 400 00 29         
Volg ons op LinkedIn


Reacties

WhatsApp us!