Wethouder Yvonne van Delft vertelt over de plannen van het Leidse college

Wethouder Yvonne van Delft vertelt over de plannen van het Leidse college

Yvonne van Delft is sinds mei 2018 wethouder Werk en Inkomen, Economie en Cultuur. Tegenover Leiden INTO business ontvouwde zij enkele speerpunten van het Leidse beleid voor de komende vier jaar.

Meer mensen aan het werk
Wat als eerste opvalt, is het feit dat Van Delft zowel Werk en Inkomen als Economie in haar portefeuille heeft. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in deze stad meedoet. DZB is daarbij een belangrijke partner. Dat is het bedrijfsonderdeel van de gemeente dat zich inzet om iedereen aan werk te helpen. In Leiden zeggen we dan ook niet dat je voor een uitkering komt, maar voor werk.” Als je als wethouder ook economie in je portefeuille hebt, dan ligt het voor de hand om een goede koppeling te maken met werk en inkomen. “Ik spreek veel bedrijven en de accountmanagers van de gemeente komen regelmatig bij bedrijven over de vloer. We kaarten dan zeker aan of er mogelijkheden zijn om mensen die niet zo makkelijk aan het werk komen, aan werk te helpen. Je merkt dat bedrijven ook om personeel zitten te springen. Om die match te kunnen maken, meer mensen aan werk te helpen en de economie te stimuleren, zijn die twee onderdelen nu samen in de portefeuille bij mij terecht gekomen.”

“We kijken ook naar een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.” Dit is een van de projecten van Economie071 waar de gemeente Leiden aan deelneemt. “We zien dat er in de techniek veel beroepen zijn waar we onvoldoende jongeren voor opleiden. Daarom kijken we nu hoe we jongeren voor techniek kunnen interesseren. Technolab Leiden speelt hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in.”
Het aantal werkzoekenden terugbrengen naar nul, is een illusie. “Ongeveer 3500 mensen ontvangen een bijstandsuitkering. We hopen natuurlijk die allemaal aan het werk te krijgen, maar er zijn gewoon mensen voor wie dat heel lastig is. We willen die mensen dan op een andere manier actief houden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.”

Leiden doet het goed op het gebied van statushouders. “We hebben een speciaal project waar we met extra subsidiegelden vanuit Europa meer aandacht kunnen besteden om deze mensen aan een baan te helpen. We doen dat in Leiden heel goed. Onlangs presenteerde minister Koolmees de landelijke plannen voor statushouders bij DZB Leiden, omdat we een voorbeeld zijn voor andere Nederlandse gemeenten.”

Lees meer

 


Reacties