Westergouwe: een wijk voor iedereen!

Westergouwe: een wijk voor iedereen!

Gemeente Gouda wil graag dat nieuwbouwwijk Westergouwe een inclusieve wijk wordt en blijft. Dat wil zeggen een leefbare wijk waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen. Hiervan zijn al veel goede voorbeelden in het land. Gouda wil deze kennis graag benutten en heeft zich daarom met een aantal samenwerkingspartners aangesloten bij het landelijke innovatieprogramma ‘Langer thuis - de Inclusieve wijk’. Wethouder Corine Dijkstra: “Bij de opbouw van een nieuwe wijk is het belangrijk oog te hebben voor mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen. Een wijk is meer dan een optelsom van bewoners. Het is een gemeenschap waar mensen met verschillende mogelijkheden, leeftijden en ondersteuningsbehoeften zich thuis moeten kunnen voelen.”

Samenwerkingspartners
Onder de naam Gebiedscoalitie Westergouwe werken een aantal organisaties samen om de inclusieve wijk te bewerkstelligen. Deze organisaties zijn: Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Kwadraad, Fundis, Zorgpartners Midden-Holland, de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB), de bouwcombinatie Volker Wessels en Heijmans, Gezondheidscentrum Westergouwe, Kwintes en de gemeente Gouda. Deze samenwerkingspartners hebben hun ambitie vastgelegd om van Westergouwe een inclusieve wijk te maken. Maandag 9 september 2019 is de ondertekening van deze ambitie. Daarna werken de samenwerkingspartners de thema’s verder uit.

Waarom Westergouwe?
In Westergouwe komen uiteindelijk ruim 10.000 mensen te wonen. De wijk wordt dan ongeveer net zo groot als Goverwelle. Keuzes in de inrichting van de openbare ruimte hebben invloed op de sociale kant van de wijk. Zijn er plekken in de buurt waar je elkaar kunt ontmoeten, zijn de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk? Is er een gevarieerd woningaanbod? Omdat de wijk nog in opbouw is, is dit het moment om te leren van goede voorbeelden in het land en deze kennis te benutten voor de wijk Westergouwe. René Mascini van Woonpartners Midden-Holland: “Woonpartners werkt graag mee aan de totstandkoming van inclusieve wijken, waarin het goed wonen is voor alle inwoners. In Westergouwe bouwen we veel sociale huurwoningen en daarnaast woningen in middenhuur."

Innovatieprogramma ‘de Inclusieve wijk’
Het landelijke innovatieprogramma wordt begeleid door organisatie Platform 31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het G40 stedennetwerk. In totaal zijn er 24 gemeenten aangesloten. Het programma loopt tot eind 2020. Gouda is met de nieuwbouwwijk Westergouwe na een selectieprocedure toegelaten tot het innovatieprogramma.

 


Reacties