Webinar "NOW 2.0: Hoe nu verder?"

Webinar

Met het verstrijken van de tijd in deze Coronacrisi blijven er vragen ontstaan voor ondernemers, organisaties en overheden. De Taskforce Coronavirus van La Gro Geelkerken advocaten blijft daarom artikelen publiceren en organiseert webinars waarin we u bij praten over ontwikkelingen en u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Graag nodigen we u uit voor de Webinar "NOW 2.0: Hoe nu verder?", die aanstaande dinsdag 30 juni wordt gehouden.

Daarnaast in deze nieuwsbrief een terugblik op de Webinar "NOW Verlenging & reorganisatie" van 25 mei jongstleden en de vraag: heeft een medewerker het recht om thuis te werken?

Donderdag 30 juni 2020, 15.00-16.00 uur
Webinar NOW 2.0: Hoe nu verder?

Met veel belangstelling is uitgekeken naar de tekst van de NOW 2.0. Die tekst verscheen (pas) in de week van 22 juni. Deze tekst beantwoordt de nodige vragen én wijkt op een aantal punten af van de eerder door de regering toegezonden Kamerbrief. Met de tekst kan op veel meer punten duidelijkheid worden gegeven over de uitvoering van de NOW 2.0 en de gevolgen die dat voor u heeft.

In een uur wordt u bijgepraat over alle wijzigingen en kunt u uw vragen stellen aan onze experts. Wij lichten eerst kort de belangrijkste punten toe en er wordt ruim baan gegeven voor alle vragen.

Inschrijven

 


Reacties