Wat moet er in een koopovereenkomst staan?

Wat moet er in een koopovereenkomst staan?

De woningmarkt is overspannen: (te) weinig aanbod en (te) hoge prijzen. Het vinden en financieren van een woning vraagt alle aandacht. De koopovereenkomst dreigt onderbelicht te blijven. Vaak wordt het als formaliteit gezien:  het is toch standaard?

Wat moet er in een koopovereenkomst staan
In ieder geval een duidelijke omschrijving van wat gekocht wordt (denk ook aan roerende zaken die overgenomen worden), wat de koopprijs is (en of dat “kosten koper” is) en wanneer geleverd wordt bij de notaris (de zgn. “essentialia”). Bij koop van een woning door een particulier geldt verder de wettelijke bedenktijd. Die moet in de koopovereenkomst worden uitgewerkt. Verder moet goed vastgelegd en geregeld worden wat de staat van de woning is, en wat de gevolgen zijn als daar iets aan mankeert (bv een “verborgen gebrek”. Niet elk gebrek geeft de koper aanspraken). Belangrijk is ook dat goed geregeld wordt hoe en onder welke omstandigheden koper of verkoper onder de koop uit kan (de zgn. ontbindende voorwaarden). Bijvoorbeeld als de financiering niet (tijdig) rondkomt, of uit een bouwkundig rapport blijkt dat er of eerder kosten zijn dan verwacht, of het eigen huis van de koper  nog niet verkocht is , of de verkoper nog geen vervangende woning kunnen aanschaffen. Als de koper of verkoper de koopovereenkomst niet nakomt, kunnen daar namelijk forse boetes op staan ( vaak 10% van de koopsom).

Standaard overeenkomsten
Er zijn veel standaard overeenkomsten in omloop, bv het ROZ modelkoopovereenkomst. Die bieden een zekere basis maar zijn niet toegespitst op ieders specifieke geval. Het is dus riskant om die zelf maar even aan te vullen en te gebruiken .Dit kan vergaande gevolgen hebben. Raadpleeg daarover vooral een deskundige.

Vragen
Hebt u met koop te maken? Neem dan gerust contact op met de vastgoedspecialist van Boddaert Advocaten.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties