Waarden en verhaallijnen basis voor de ontwikkeling van Leiden

Waarden en verhaallijnen basis voor de ontwikkeling van Leiden

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in de toekomst uit komt te zien. En hoe we omgaan met uitdagingen zoals woningvraag, bereikbaarheid en klimaatverandering. Op de eerste versie van deze omgevingsvisie kan iedereen van 8 maart tot en met 23 april reageren. De omgevingsvisie is het afgelopen jaar mede tot stand gekomen op basis van de inbreng van Leidenaren.

Meer betaalbare en duurzame woningen en aanpassingen aan het klimaat zijn enkele voorbeelden van opgaves die we ook in Leiden moeten aanpakken. Daarom is het nodig om keuzes te maken. Om de richting voor de toekomst van Leiden te kunnen bepalen, is veel informatie nodig. Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren en andere belanghebbenden, jong en oud, op verschillende manieren mee. Ook de gemeenteraad gaf het college van burgemeester en wethouders aandachtspunten voor de omgevingsvisie mee.

Uit alle input komen zeven Leidse waarden die de stad belangrijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Leiden:
1.   Leidenaren voelen zich verbonden met elkaar;
2.   Leiden is van ons allemaal;
3.   de stad is compact;
4.   een waterstad;
5.   groen hoort erbij;
6.   koesteren van onze historie;
7.   maken en delen van kennis.

Op basis van deze waarden, trends en noodzakelijke ontwikkelingen stelt het college zes verhaallijnen voor – ieder rondom een thema - die beschrijven hoe Leiden zich tussen de dag van vandaag en het jaar 2040 verder kan ontwikkelen. Deze verhaallijnen zijn:
1.   Leiden, stad van historie, cultuur en vooruitgang;
2.   Leiden, groene en gezonde stad;
3.   Leiden, stad voor iedereen;
4.   Leiden, stad van onderwijs, kennis en werk;
5.   Leiden, verbonden stad;
6.   Leiden, waterstad.

Eerste versie
De Omgevingsvisie Leiden 2040 gaat over ontwikkeling, gebruik, beheer, behoud en bescherming van de fysieke leefomgeving. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Samen maken we de stad, dus ook onze omgevingsvisie Leiden 2040. Uit de vele gesprekken met de stad zijn de Leidse waarden en zes verhaallijnen voor de toekomst van de stad geformuleerd. Op basis hiervan stippelen wij de koers van de toekomst van onze stad uit. Dit is nu de eerste versie, een belangrijk startdocument. We zijn benieuwd wat de stad hiervan vindt. Daarom leggen we, na een uitgebreid participatieproces, deze eerste omgevingsvisie voor aan de stad.”

Van 8 maart tot en met 23 april ligt de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 ter inzage. Daarna worden de reacties verwerkt door het college en naar de gemeenteraad gestuurd. In de komende jaren wordt de visie verder aangevuld en verrijkt.

Reageren
Het uitgebreide document staat op www.leiden.nl/2040. Hier staat ook hoe inwoners en andere belangstellenden kunnen reageren op het stuk. Geïnteresseerden kunnen op deze website ook alle uitkomsten vinden van de participatietrajecten, die in 2018 rondom Leiden 2040 plaatsvonden. Op donderdag 28 maart en op dinsdag 9 april van 17.00 – 19.30 uur is er op het stadhuis een inloopavond om vragen over de inhoud en het proces van de omgevingsvisie te kunnen stellen.

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in Nederland in werking: de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat elke gemeente een omgevingsvisie heeft. Met deze eerste versie die nu in de inspraak gaat, is de eerste stap daartoe gezet. 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.