Verkeerd verbonden

Verkeerd verbonden Foto: Heidi Borgart

Thema van deze editie is ‘Welkom in de toekomst’. Daar over nadenkend komen termen boven zoals AI, bitcoin, Internet of Things, kwantum computing, robotica en nanotechnologie. Deze zomer heb ik een aantal boeken van Yuval Noah Harari gelezen en al snel komen beelden in mij op dat werk over- genomen wordt door robots en AI.

Maar ook een nieuwe klasse die ontstaat van een door technologie verbeterde versie van de mens. De tweedeling die dit tot stand zal brengen is onoverbrugbaar en het gelehesjesgeluid zal luider dan ooit zijn.

Er zijn uiteraard ook positieve scenario’s denkbaar maar dat vergt een heel andere benadering van de economie. Hoe dan ook, het is lastig om te voorspellen wat de uitkomst zal zijn van die steeds krachtigere technologie. Momenteel zie ik binnen onze sector al grote veranderingen die gedreven worden door technologie. De financiële sector is data- intensief en daardoor gaan de veranderingen snel. De afgelopen vijftien jaar heeft de focus gelegen op internet en mobiel internet en het koppelen van bedrijfsapplicaties. Zo is het vrij gemakkelijk om automatisch jaarrekeningen in onze systemen in te lezen en bankieren bijna alle klanten al via de mobiele bankieren app.

Door al die connecties ontstaat er dus werkelijk een nieuw netwerk en dit heeft ook invloed op het bedrijfsmodel. Gedreven door regulering (PSD2) en open banking-initiatieven ontstaat een nieuw speelveld met kansen voor toetreders en voor de traditionele banken mogelijkheden om op nieuwe manieren toegevoegde waarde te leveren. Zo heeft Rabobank een startup Surepay die technologie en data levert aan de bankierenapps van de andere grootbanken. ABN AMRO heeft de app Grip, die weer klantdata (na toestemming van de klant) van de andere banken kan gebruiken. De concurrent wordt steeds vaker ook je partner in business. Distributed Ledger Technologie (blockchain) gaat deze netwerk ontwikkeling alleen maar versnellen.
Ondertussen probeert Rabobank een belang in Eneco te verkrijgen. Dit om de data van verschillende bedrijfstakken te combineren en nog nadrukkelijker een speler te worden in de energietransitie.

Dit netwerkdenken gaat verder dan alleen technologie. Ook de organisatiestructuren zijn bij de banken aan het veranderen in een netwerkstructuur met agile- en scrummethodieken. Alles voor innovatiekracht en om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Deze verandering vraagt ook veel van de medewerkers en leidinggevenden. Niet hiërarchisch denken en in twee of drie teams te tegelijk opereren. Medewerkers nemen ook de leiding. Voor leidinggevenden veel minder sturen en veel meer faciliteren.

Ik ervaar deze ontwikkelingen als zeer boeiend en enorm uitdagend. Strategisch is het van belang dat je de goede partners hebt, dat je dus goed verbonden bent. Intern geldt ook dat er de juiste verbinding is. Deze netwerkontwikkeling vindt natuurlijk niet alleen plaats in de financiële sector, het raakt elke sector en de grenzen tussen sectoren zullen meer vervagen. Zorg daarom dat je niet verkeerd verbonden raakt.

Jan Feenstra (42 jaar) is directievoorzitter van Rabobank Haarlem en Omstreken. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen (12 en 8) in Bennebroek, maar zijn wortels liggen in Friesland.

 


Reacties