Veranderen, noodzaak of keuze?

Veranderen, noodzaak of keuze?

Veranderen, we komen er allemaal mee in aanraking. De keuze of je mee verandert, is aan jezelf. We hebben te maken met allerlei ontwikkelingen in de maatschappij, in de verschillende branches en in onze directe omgeving waarin we actief zijn. Een bekende uitspraak is: “Verandering is de enige constante.”

Zolang je weet wat er van je verwacht wordt en doet waar je goed in bent, voelt alles comfortabel. Maar als er iets verandert, weet je het soms ineens niet meer en focussen we op zaken waar we geen invloed op hebben. Dit kan leiden tot frustratie en machteloosheid. Ik ben van mening dat verandering ons juist helpt om te groeien. We worden er weerbaar en sterker van.

We zien allemaal de aandacht in de maatschappij met betrekking tot het gevaar van polarisatie, we ervaren tekorten aan gekwalificeerd personeel en thema’s als duurzaamheid en diversiteit hebben een nieuwe dimensie gekregen. Dit zijn ontwikkelingen waar we mee geconfronteerd worden en die ons dwingen flexibel te zijn en om verandering van bedrijfsvoering vragen.

Veel veranderingen worden ingegeven door onze omgeving. Zijn dit keuzes of overkomt je dit? Neem het politieke landschap. Andere en nieuwe partijen krijgen het voor het zeggen. Onderwerpen krijgen een andere lading. Ik ben benieuwd wat de nieuwe politiek bijvoorbeeld gaat brengen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is wat mij betreft een ‘noodzakelijke blijver’ maar in hoeverre wordt dit vertaald in beleid? Klimaatdiscussies, oorlogen, betaalbaarheid zijn zomaar wat onderwerpen die direct bijdragen aan veranderingen in ons speelveld. Noodzaak of heb je een keuze?

Een ander voorbeeld is het thema inclusie. De aandacht die hier momenteel voor is, vraagt veel aandacht in het bedrijfsleven. Hoe gaan we waardig en respectvol met elkaar om. Onderwerpen als gelijkheid, respect, jezelf kunnen en mogen zijn.

Het zijn veranderingen die voornamelijk gericht zijn op gedrag en verder gaan dan iedereen zich welkom te laten voelen. Een keuze of ook noodzaak?

Het goed organiseren en managen van een bedrijf is nu eenmaal continu ‘veranderen’ en inspelen op aangekondigde en onvoorziene veranderingen. Om als bedrijf een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij, is flexibiliteit en veranderen dus zowel een keuze als noodzakelijk! 

De mogelijkheid om persoonlijk te veranderen zie ik dan ook als een kracht die we moeten koesteren!

Leendert den Heijer is directeur BAM Wonen en voorzitter van Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit.


Reacties

WhatsApp us!