Veel belangstelling voor verkoop vrije kavels Land van Winkel

Veel belangstelling voor verkoop vrije kavels Land van Winkel

Wethouder David Moolenburgh (Ruimtelijke Ordening) had op veel aanloop gerekend, maar de drukte overtrof gisteren toch zijn verwachtingen. ,,Veel mensen hadden al te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een kavel of een woning, maar bijna het dubbele daarvan is gisteren komen kijken. Dat geeft aan dat er veel behoefte is aan woningen, niet alleen in Abcoude maar in heel De Ronde Venen. Ook is Land van Winkel een mooi en gevarieerd plan, op een mooie locatie, waar veel keuze is voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Ook dat verklaart deels de grote toestroom van belangstellenden.’’ 

Op de gisteravond door gemeente De Ronde Venen en Janssen de Jong Projectontwikkeling georganiseerde presale over de vrije bouwkavels en woningen in de nieuwe buurt Land van Winkel in Abcoude, zijn ruim driehonderd belangstellenden afgekomen. De massale toestroom zorgde voor een drukte van belang bij de Eendracht in Abcoude, waar tussen 17 en 21 uur verschillende presentaties werden gehouden. Op woensdag 14 januari 2015 om 14 uur start de verkoop van de eerste tien kavels in het gemeentehuis.

In Land van Winkel worden in verschillende fasen circa 200 gevarieerde woningen gerealiseerd. De gemeente heeft veel belangstelling genoteerd voor de kavels met een oppervlakte van 264 m2 tot 695 m2 en prijzen vanaf € 240.000. Daarom kiest zij ervoor deze beschikbaar te stellen via een toedeling op volgorde van inschrijving. Op woensdag 14 januari om 14.00 uur kunnen belangstellenden persoonlijk op het gemeentehuis aan de Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht een optie nemen op een van de tien kavels. De start van de verkoop van woningen gaat begin 2015 van start.  

Een optieformulier en meer informatie over alle woningen en kavels in Land van Winkel is beschikbaar op www.landvanwinkel.nl. Bij vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer Bert van Nieuwenhuijzen, T. 0297 291 836, b.vannieuwenhuijzen@derondevenen.nl


Reacties