Tweede Goudse vestiging voor Ad Astra

Tweede Goudse vestiging voor Ad Astra

De Oudebrugweg 7 is verbouwd en opnieuw in gebruik genomen. Nu door Ad Astra, gespecialiseerd in zorg en onderwijs voor jongeren van 7 tot 23 jaar met ontwikkelingsproblematiek.

Deze organisatie groeide uit haar jas aan de Burgemeester Martenssingel. Dus kwam er een het Voortgezet Onderwijs zitten. Sinds 1 januari 2017 is Marije Veen bestuurder van Ad Astra. Zij maakte er een vraaggerichte organisatie van. Met andere woorden, ze koppelde het aanbod aan de behoefte vanuit de markt. Dat resulteerde in een behoorlijke groei. In anderhalf jaar tijd is de toen nog kleine organisatie verdubbeld en kwamen er twintig medewerkers bij. Marije vertelt: “Wij werken op het snijvlak van zorg en onderwijs en dat maakt onze organisatie uniek omdat we daardoor daadwerkelijk integraal kunnen werken zonder intern last te hebben van verschillende financieringsstromen. We bedienen de regio's Midden-Holland en Haaglanden. De zorg wordt betaald door de diverse gemeenten. De onderwijsbegeleiding komt voor rekening van de ouders. Vaak komt er een aanmelding van een jongere waar sprake is van beginnend schoolverzuim, de schoolcijfers hollen achteruit en er zijn zorgen over de jongere in bijvoorbeeld sociaal emotioneel opzicht of over de thuissituatie. Wij gaan aan het werk met de zorgvraag. Tegelijk proberen we met inzet van de studiebegeleiding het schoolwerk op niveau te houden zodat de jongere geen achterstand krijgt op school.”

DRIE LABELS
Onder Ad Astra hangen nog drie labels. Met het basis GGZ-label krijgen jongeren psycho-sociale hulp aangeboden. "Bijvoorbeeld voor jongeren met een angst, depressieklachten of met een laag zelfbeeld. In 5 tot 10 sessies gaan we hiermee aan de slag en dat zorgt direct voor een verbetering.” Een ander label heet ‘neurofeedback’. “Sommige jongeren ervaren problemen met de prikkelverwerking, emotieregulatie en/of concentratieproblemen. Vaak komt dit voort uit onlogisch gekozen routes van de hersenen. Zij gaan als het ware via een omweg van a naar b. Neurofeedback traint de hersenen om efficiënter te werken. Door sensoren te plaatsen op het hoofd worden deze omwegen geregistreerd en omgezet in de meest logische, snelste route. Dat helpt hen enorm.” Tot slot is daar het label ‘Studywatchers’. Hierbij gaat het om studiebegeleiding door ouders zelf bekostigd. Studywatchers wordt zowel ingezet op de zorglocatie als voor jongeren zonder zorgvraag.

 


Reacties