Twee jaar crisisdynamiek in robuuste Leidse regio

Twee jaar crisisdynamiek in robuuste Leidse regio

De Leidse regio bereidt zich voor op twee heftige crisisjaren, maar kan door haar bijzondere kennisprofiel sterker uit de crisis komen. Dat is de brede conclusie die naar voren komt uit twee opeenvolgende coronarapportages geschreven door het Leidse bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. De studies bieden een overzicht van de regionale impact van de pandemie, het verwachte verloop van de crisis, de effecten op de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor de beleidsagenda.

De eerste studie – verschenen april 2020 - bevat een cijfermatige inschatting van de impact van de crisis. De cijfers hebben betrekking op de Leidse regio zijnde de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Uit de inventarisatie blijkt dat circa 20% van de regionale werkgelegenheid direct is geraakt in de fase van de lockdown. Daaronder vallen een belangrijk deel van de B2C sectoren – detailhandel, horeca, cultuur, wellness, sport. Maar bijvoorbeeld ook het in Katwijk prominent aanwezige tuinbouwcluster waar in het vroege voorjaar grote hoeveelheden snijbloemen zijn ‘doorgedraaid’. Nog eens 28% van de economie ondervindt op middellange termijn problemen door verstoring van ketens en een gekelderde vraag. Veel bedrijven hebben in de lockdown door kunnen werken, maar zien dat er weinig orders zijn bijgekomen. Een uitgestelde economische tik volgt in het najaar of later in het jaar, verwachten de onderzoekers. Een relatief omvangrijke 52% van de regionale werkgelegenheid is economisch meer weerbaar. Daartoe behoren onder meer het grote medische complex, de kennisinstellingen en de bedrijvigheid op het Bio Science Park. Maar denk ook aan supermarkten en ICT-bedrijven. Ook deze sectoren merken de invloed van de crisis maar zijn gezien hun product en/of financieringswijze minder kwetsbaar.

Lees meer

 


Reacties