TLPC organiseert Masterclass AVG Management van Z tot A

TLPC organiseert Masterclass AVG Management van Z tot A Foto: TLPC

"De hoofdvraag die beantwoord wordt is hoe organisaties zo pragmatisch en werkbaar mogelijk de AVG kunnen naleven. Dan gaat het over het aanleggen van een privacy administratie, het doorvoeren van organisatorische en technische maatregelen en het tijdig en adequaat reageren op verzoeken van betrokkenen (personen van wie de persoonsgegeven worden verwerkt) en incidenten en datalekken. Het karakter is daarom meer die van een workshop met een unieke aanpak.  

Pragmatische en unieke aanpak

In deze Masterclass leren wij u namelijk van Z tot A waarom en hoe uw organisatie de privacyregelgeving aantoonbaar moet naleven. Van Z tot A omdat wij terugwerken vanaf het moment dat in uw organisatie een incident, een datalek of een verzoek van de betrokkenen plaatsvindt tot aan het eerste moment van de data inventarisatie en het aanmaken van een verwerkingsregister. Deze laatste zaken betreffen basisadministratie verplichtingen van de AVG.  Door deze methodiek zult u het nut gaan inzien van al die wettelijke administratieve middelen. Dat het geen papieren tijgers zijn maar echte hulpmiddelen. Middelen die niet alleen datalekken en boetes voorkomen maar ook kunnen helpen om schade te beperken.

 Tijdens deze masterclass doorlopen wij met u daarom de verplichte AVG-administratie en hoe deze documentatie in uw onderneming doorwerkt. Denk daarbij aan:

  • De data-inventarisatie (de roadmap voor de privacy administratie);
  • Verwerkingsregister;
  • Datalekregister;
  • Privacyverklaring;
  • Privacybeleid en protocollen;
  • Algemene voorwaarden privacy bepalingen;
  • Verwerkersovereenkomsten en data-uitwisselingsafspraken;
  • Organisatorische maatregelen zoals korte privacy awareness informatiebijeenkomsten voor het personeel, informatiefilmpjes op uw intranet, privacy awarnesskaarten, het privacybeleid;
  • jaarlijkse update/audit op gevoerde privacybeleid. 

Met deze training wordt de directie, het bestuur, het toezichtsorgaan of de OR getraind om het opstellen van de documentatie volgens de nieuwe Europese privacy wetgeving."

Deze kosten voor de masterclass bedragen € 300,- .Door middel van deze link kunt u zich aanmelden: https://bit.ly/2PDVB50


Reacties