The Legal Company: ‘Voorkomen is beter dan procederen’

The Legal Company: ‘Voorkomen is beter dan procederen’

Het is een wetmatigheid dat een ondernemer eens in de vijf à tien jaar een conflict c.q. procedure krijgt met een contractpartner, een klant, een werknemer of een samenwerkingspartner. Dat zijn momenten dat een MKB’er juridische hulp inschakelt van een jurist zoals een advocaat of een rechtsbijstandsjurist. Maar er is nog een derde minder bekende optie, stelt Hella Vercammen, directeur-eigenaar, namelijk een ondernemingsjurist zoals die van The Legal Company.

De ervaring leert dat ondernemers een advocaat vrij laat (soms te laat) bij een conflict inschakelen, omdat men vreest voor de kosten. Dat is begrijpelijk omdat advocaten bij conflicten meestal niet werken op offertebasis, maar declareren tegen uren x tarief. Bedrijven die een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten, zijn weliswaar goedkoper uit (betalen alleen maar maandelijkse premies) maar krijgen pas dekking als er al een juridisch geschil is. Eigenlijk dus ook te laat. De rechtsbijstandsjurist kan je niet zelf kiezen en deze werkt in dienst van de verzekeraar. Verzekeraars willen in de regel hun dekking en uitkering zo laag mogelijk houden.

Procederen
In principe heeft een advocaat een specialisatie, waarin hij vaak procedeert. “Hij heef de bevoegdheid om bij de meervoudige kamer van de rechtbank te procederen. Die bevoegdheid hebben wij als ondernemingsjuristen niet. Maar wij kunnen wel meehelpen in het dossier zodat het niet bij de rechter terecht komt. Als het moet kunnen we ook procederen bij de kantonrechter”, legt Hella uit. “Als ondernemingsjuristen kunnen wij dat doen op het terrein van arbeidsrecht, huurrecht, agentuurrecht en voor alle handelszaken tot 25.000 euro. Dat zijn typisch rechtsgebieden en conflicten die zich afspelen bij het MKB.” Daarbij richten wij ons meer op de preventie van procedures! Het voorkomen van zwakke dossiers en procedures door sterke afspraken en contracten zijn de belangrijkste doelstellingen van onze ondernemingsjuristen.”

Hella ziet de ondernemingsjuristen van The Legal Company daarom als de juiste business partners om dat te doen. Ze zijn generalistisch, algemeen opgeleid en algemeen getraind zijn om de ondernemer op de gebieden van contractrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en privacyrecht juridisch bij te staan.

Preventie

Hella heeft regelmatig ervaren dat als er geen of onduidelijke afspraken zijn gemaakt de wederpartij veel ruimte krijgt om de afspraken in zijn eigen voordeel uit te leggen zodra hem dat beter uitkomt. Er wordt dan heen en weer gemaild zonder een jurist en daarbij wordt niet persé altijd het beste dossier opgebouwd. Procederen kan dan lastig zijn, want je moet én kosten maken én je bent onzeker van de uitkomst. In de ogen van Hella zou daarom iedere MKB’er bij een beginnende conflict sneller juridische hulp moeten kunnen inschakelen zodat deze in een vroeg stadium gesouffleerd kan worden en een sterker dossier kan opbouwen.“ Dat is wat wij op dagelijks doen voor onze klanten.

Op maat en compliance

“Het is verder cruciaal dat basis contractdocumentatie zoals algemene voorwaarden op maat zijn gemaakt voor het bedrijf”, geeft Hella aan. Ze wijst verder op product- of dienstverleningsovereenkomsten met klanten, onderaannemingscontracten, overeenkomsten met zzp’ers, maar ook op samenwerkingsovereenkomsten met business partners en arbeidscontracten.

“Al die afspraken moeten zwart op wit vastgelegd zijn om bijvoorbeeld onverwachte opzegging of contractbreuk te voorkomen. Contractdocumentatie moet ook voldoen aan de laatste wetgeving anders riskeer je ook boetes e.d.”

Zo kun je dus de juridische risico’s van je bedrijf minimaliseren. Laat dus die arbeidsovereenkomsten en algemene voorwaarden bijvoorbeeld een keer in de paar jaar juridisch toetsen en bel sneller een ondernemingsjurist bij een beginnend conflict.

Vrije advocaat- of juristenkeuze

Tot slot wijst Hella nog op een ander feit. “Het Europese Hof heeft bepaald dat je, wanneer je een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, je bij een procedure, altijd het recht hebt om zelf een advocaat of een jurist te kiezen. “De rechtsbijstandsjurist is niet altijd de beste keuze want die heeft twee bazen in de vorm van de verzekeraar en de klant, soms niet helemaal afhankelijk. Wenst u een volkomen onafhankelijke externe jurist in te schakelen? Dan kunt u uw zaak ook aanmelden bij uw rechtsbijstandverzekering met The Legal Company, als externe jurist. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze pagina!

De ondernemingsjuristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht. Wilt u hierover meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan contact op via info@thelegalcompany.nl of bel 020-345 0152.


Reacties

WhatsApp us!