Teylingen vertrouwt op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers bij handhaving

Teylingen vertrouwt op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers bij handhaving

Teylingen vertrouwt op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers bij handhaving

Teylingen vertrouwt op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers bij handhaving

 

Eerder dit jaar is de Handhavingsnota 2013-2016 vastgesteld. In deze nota staan keuzes en uitgangspunten voor handhaving. Voor deze nota is op 21 mei het Handhavinguitvoeringsprogramma 2013 vastgesteld. Doel van dit programma is de vastgestelde keuzes en uitgangspunten uit de handhavingsnota te vertalen naar concrete activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten met betrekking tot veiligheid en een prettige leefomgeving.

 

Goed gedrag wordt beloond

Teylingen vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Goed gedrag wordt beloond. Bijvoorbeeld een aannemer die zich altijd aan de regels houdt, krijgt minder controle en verdient daarmee minder toezichtlast. Door gezamenlijke controles van de gemeente, Omgevingsdienst West-Holland en Brandweer Hollands Midden wordt duidelijk wie de regels naleeft.

Waar wordt extra op gelet?

Dit jaar wordt  extra gelet op overtredingen die betrekking hebben op geluidsoverlast, vervuiling, strijdig gebruik van gronden en illegale bouw. Dit gebeurt niet alleen door de gemeentelijke toezichthouders, ook andere medewerkers van de gemeente vervullen een ‘oog- en oorfunctie’.

Projecten 2013

Naast reguliere taken zoals afhandeling van meldingen, verzoeken en klachten voert de gemeente dit jaar ook projecten uit. Dit zijn projecten in het kader van veiligheid, verloedering van de buitenruimte, illegale bewoning en alcoholgebruik van jongeren.

Meer informatie

De Handhavingnota 2013-2016 en het Handhavinguitvoeringsprogramma 2013 zijn te vinden op  www.teylingen.nl.

 Reacties