Terugblik op Miljoenenontbijt VNO-NCW Rijnland

Terugblik op Miljoenenontbijt VNO-NCW Rijnland

Ruimte voor bedrijven, de krappe arbeidsmarkt en betere samenwerking. Ondernemers vinden dat daar op regionaal niveau de schouders onder moeten worden gezet. Dat bleek op Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland. De bijeenkomst stond verder in het teken van het afscheid van twee vertrouwde gezichten.

‘De ondernemer op de troon’ was de titel die aan de bijeenkomst was gegeven. Het Miljoenenontbijt in de Hogeschool Leiden had ook een iets andere aanpak dan voorheen: behalve de traditionele quick scan van de Miljoenennota door hoogleraar toegepaste economie Kees Goudswaard en het panelgesprek, hielden drie lokale ondernemers, Bas Pietersen van The Alignment House, Coen Breedveld van start-up Levels Diagnostics en Marian Krijgsman van hotel Steeds aan Zee hun eigen ‘troonrede’.

Professor Goudswaard gaf tien keer duiding aan de Miljoenennota, Dit was zijn laatste keer: hij gaat met pensioen. En Jan Versteegh gaf onder luid applaus de voorzittershamer van VNO-NCW Rijnland over aan Martijn van Pelt, directeur-eigenaar van het ICT-bedrijf Interpulse. Volgend jaar presenteert een ander het Miljoenenontbijt.

Het verslag en de Fotoreportage, gemaakt door John Brussel zijn te bekijken op de site van VNO-NCW


Reacties