Sturm ontzorgt ontwikkelende partijen van A tot Z

Sturm ontzorgt ontwikkelende partijen van A tot Z Foto: Myrte Photography

Wanneer de plannen voor een vastgoedproject gestalte krijgen, heeft de ontwikkelaar het financiële plaatje doorgaans scherp voor ogen. Waar hij veel minder zicht op heeft, is de situatie die hij in de bodem zal aantreffen. Archeologische vondsten, fundatieresten, bodemverontreiniging, rioleringen, kabel- en leidingwerk, olietanks, warmtepompen: zeker in de binnenstad is er vaak sprake van een wildgroei, waardoor het er ondergronds niet rustiger op wordt. Sturm, gespecialiseerd in complexe grond-, weg- en waterbouw, is dan de aangewezen kennispartner om alle risico’s in kaart te brengen en het infrawerk tot een goed einde te brengen. Samen met de zusterbedrijven, verenigd in de Bussola Groep, biedt Sturm het hele civiele pallet.

One-stop-shop voor complexe infraprojecten

Meedenken in het voortraject
Onder de vlag van de Bussola Groep opereren acht bedrijven die met elkaar alle disciplines afdekken op infra- en civieltechnisch gebied. Daardoor kan Sturm een one-stop-shop vormen voor ontwikkelaars en gemeenten. Directeur- eigenaar Frenk Clemens: “Het grote voordeel van onze samenwerking binnen de groep, is dat we veel sneller kunnen schakelen. Van bodemonderzoek tot sloop, van riolering tot bestrating en van sanering tot vergunning: we hebben alle kennis en kunde in huis om een project van A tot Z af te ronden, zonder tussenliggende schakels. Opdrachtgevers doen steeds vaker al in het voortraject een beroep op ons. We denken mee vanaf het eerste moment, brengen de situatie in kaart en ook de verschillende belangen die ermee gemoeid zijn. Door onze betrokkenheid aan de voorkant kunnen we veel discussie- en pijnpunten voor de opdrachtgever wegnemen. Dat betaalt zich uit in een geoliede samenwerking en een goed resultaat.”

Betrouwbare aanpak
Niels Buijs vertelt dat Sturm bewust wegblijft van aanbestedingen op de openbare markt. “Aannemers, projectontwikkelaars en overheden kiezen voor ons omdat zij geloven in onze aanpak. Onze klanten richten zich steeds meer op hun kerntaken. Voor hun projecten rekenen zij dus op Sturm als civiele partner, bij wie dit werk in goede handen is. We worden steeds meer als een kennis- en kundepartner ingeschakeld, en niet alleen als capaciteitsaanbieder. Voor Sturm heeft dit een verschuiving opgeleverd naar meer binnenstedelijke projecten. De complexiteit zit ‘m dan niet alleen in de bodem, maar ook in de diversiteit aan belangen en belanghebbenden. Je krijgt te maken met bewoners, winkeliers en scholen en met thema’s als inspraak, verkeersstromen, de energietransitie en klimaatadaptiviteit. Voor al die betrokkenen zijn wij degenen die de boel overhoop komen halen, dus we investeren fors in kennis, kunde en communicatie. In onze projecten laten we zien dat Sturm deze complexiteit aankan. Uiteindelijk zorgen wij ervoor dat de heier met droge voeten de bouwput in kan en bewoners met goede voorzieningen hun huis kunnen betrekken.”

Innovatie en vakkrachten
Sturm bekijkt een project altijd in relatie tot zijn omgeving en doet z’n uiterste best om de impact van de werkzaamheden te verkleinen. Innovatie geldt als een belangrijke troefkaart voor die strategie, vertelt Vincent van Vliet: “We werken met modern materieel en investeren waar mogelijk in elektrificatie, om zo de uitstoot te minimaliseren. Ook de digitalisering draagt bij aan de effectiviteit van onze aanpak. We werken met 3d-modellen waarbinnen de graafmachine zijn werk doet en gebruiken BIM modellen, clash controles en gevisualiseerde planningen om te toetsen of de bedachte werkwijze passend is. Al die methodieken zijn erop gericht om de onderlinge afhankelijkheden te managen, en ja, dat kan natuurlijk niet zonder die meer dan 40 vakkrachten die wij bij Sturm in huis hebben en de meer dan 200 bij de Bussola Groep. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is jonge aanwas een blijvend punt van aandacht, want grondwerk is nu eenmaal niet de meest sexy tak van sport. Dat het ons toch lukt om echte vakmensen binnen en buiten met elkaar te laten samenwerken, zegt iets over de kwaliteit van onze projecten. Ons grondwerk vormt een stevige bodem voor bouwend Nederland.”

STURM BV
Sluispolderweg 3
1505 HJ Zaandam
075 - 681 55 55
info@sturmzaandam.nl
www.sturmzaandam.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties