Steeds meer mensen verlaten de Metropoolregio Amsterdam om elders te wonen

Steeds meer mensen verlaten de Metropoolregio Amsterdam om elders te wonen

Decennialang was de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een magneet waar meer mensen vanuit andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Uit onderzoek van RaboResearch blijkt sinds 2017 een trendbreuk: per saldo gaan er meer mensen die in de MRA woonden naar andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de ‘meerprijs’ die in de MRA wordt betaald ten opzichte van vergelijkbare woningen in andere regio’s. Deze trend is voornamelijk zichtbaar onder 30+ers en jonge gezinnen. Ondanks het wegtrekken van bestaande inwoners, blijft de regio groeien door een buitenlands migratiesaldo.

De waardering voor de woning, buurt en de sociale cohesie (gezamenlijk de totale woontevredenheid) verklaren voor een belangrijk deel de verhuisgeneigdheid. Naast betaalbaarheid spelen de kleinere woonoppervlakte en de staat van onderhoud van woningen een grote rol in het vertrek uit de regio.

De woningbouwopgave (aanbodbeleid) versnellen is dus noodzakelijk, maar niet voldoende. Beleid gericht op woontevredenheid zou met dezelfde urgentie moeten worden uitgevoerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat het verschil met andere regio’s geheel verdwijnt, want een verbetering van woontevredenheid zal de aanzuigende werking van Amsterdam en de MRA weer vergroten.

De Rabobank zet zich in voor een betaalbare, toegankelijke en duurzame woningmarkt. “We kunnen het vraagstuk niet alleen oplossen, maar zijn vanuit ons coöperatieve gedachtegoed graag onderdeel van de oplossing. Dat doen we met onderzoek via RaboResearch (kennis), financieringen (geld) en het samenbrengen en verbinden (netwerk). Een andere publiek-private samenwerking is nodig om te bouwen voor brede welvaart!” aldus Erik Versnel, coöperatief directeur Rabobank Metropoolregio Amsterdam. De afgelopen maanden heeft Rabobank op diverse locaties met partijen uit de hele keten bijeenkomsten georganiseerd over het woonvraagstuk. “We trachten rond nieuwe- en bestaande projecten die vertraagd of stilgevallen zijn coalities te vormen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost. Om een doorbraak te creëren moeten alle partijen bereid zijn water bij de wijn te doen, en die bereidheid hebben we gezien. Samenwerking, anders denken, experimenteren en focus op wat wel kan is cruciaal om dit vraagstuk aan te pakken. Naast invloed op de brede welvaart van inwoners heeft de woningmarkt ook een remmende ontwikkeling van de economie. Als mensen hier niet meer willen of kunnen wonen merken bedrijven dit ook in het behouden en vinden van personeel. Het raakt ons meer dan iedereen denkt,” aldus Versnel.

 


Reacties

WhatsApp us!