Start M-jaar, oriëntatiejaar voor scholieren, bij mboRijnland Alphen aan den Rijn en Gouda

Start M-jaar, oriëntatiejaar voor scholieren, bij mboRijnland Alphen aan den Rijn en Gouda

Scholieren die nog niet weten wat ze na hun middelbare school willen doen kunnen zich bij mboRijnland aanmelden voor het M-jaar. Dit is een oriëntatiejaar waarin jongeren naast het volgen van een aantal basisvakken kennismaken met verschillende opleidingen en beroepen. Vanwege het succes start na de zomer ook een groep bij mboRijnland in Gouda. Eerder startte al een een groep in Alphen aan den Rijn.

Na het M-jaar maken de deelnemers vaak een veel bewustere keuze voor een vervolgopleiding die past bij hun talenten. Als bijvangst hebben ze na dit jaar een startkwalificatie mbo niveau 2 op zak. Naast de vakken Nederland, Engels, rekenen krijgen ze het vak Verkoop en bezoeken ze een aantal bedrijven om een beeld te krijgen welke beroepen er allemaal zijn. Afgelopen jaar waren dat een kinderdagverblijf, een ziekenhuis, een voetbalclub en een distributiecentrum. Ze lopen ook tien weken stage in een bedrijf en hebben dit jaar bijvoorbeeld een excursie naar Berlijn georganiseerd. Ook geeft een aantal ondernemers een gastles om te vertellen hoe het is om een eigen bedrijf te starten. Bovendien is gedurende het jaar veel aandacht voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Steviger in hun schoenen
Patricia Danckaarts, projectleider M-jaar mboRijnland: “Het M-jaar is bedoeld voor gemotiveerde jongeren die na hun vmbo-tl, kader of havo even niet meer weten welke volgende stap ze willen maken. Het M-jaar is een mooi alternatief; we behouden de scholieren voor het onderwijs en begeleiden hen een jaar lang intensief in het leren, experimenteren en het maken van een opleidingskeuze of andere bewuste vervolgstap die bij hen past. We zien dat de jongeren allemaal enorme stappen maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze staan na het M-jaar steviger in hun schoenen.”

mboRijnland startte in september 2021 met ‘Mind the gap’, oftewel het M-jaar, in Alphen aan den Rijn. Vanwege het succes en de grote vraag start in augustus ook een groep bij mboRijnland in Gouda. Samen met elf andere mbo-instellingen is mboRijnland bezig om het M-jaar op de kaart te krijgen bij het ministerie van OCW.

Oplossing voortijdig schoolverlaten
Nu nog wordt het M-jaar bekostigd door regionale projectgelden en een pot geld vanuit mboRijnland. Danckaarts ziet het liefst dat de overheid het oriëntatiejaar in de toekomst gaat financieren. “Na corona zijn veel jongeren mentaal in de problemen geraakt. Ze hebben een stuk sociale ontwikkeling gemist, weten niet goed wat ze willen, waar hun talent ligt. Bovendien ervaren veel jongeren een enorme prestatiedruk vanuit school, de maatschappij en vaak ook de ouders. We zien de deelnemers van het M-jaar bewuster worden van wat zij belangrijk en leuk vinden in het leven. Dat helpt in het maken van een juiste keuze voor een vervolgopleiding die ze ook afmaken”, aldus Danckaarts.

Het M-jaar is een van de antwoorden op de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. In het jaar 2021-2021 steeg het aantal met ruim 30.000 mbo’ers in heel Nederland. Ook mboRijnland ziet dat studenten het na corona moeilijk vinden om naar school te komen of zelfs stoppen met hun opleiding. Motivatiegebrek, prestatiedruk, mentale problemen, maar ook de positieve ervaring met werken en geld verdienen blijken redenen om een opleiding (tijdelijk) te staken.

Persoonlijke ontwikkeling
Lenora Bahtiri volgde vorig jaar het M-jaar bij mboRijnland. “Na de havo startte in met de pabo, maar daar ben ik na een half jaar mee gestopt. Dat was niets voor mij. Ik wist niet welke opleiding bij me paste en wilde het ook wat rustiger aan doen. Zo kwam ik uit bij het M-jaar bij mboRijnland. De vakken gingen mij makkelijk af, waardoor ik veel tijd en ruimte had voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar was ik echt naar op zoek en heeft me geholpen om uit te vinden wat ik wilde.”

Lenora raadt iedereen die twijfelt over een vervolgopleiding aan om een oriëntatiejaar te gaan doen. “We moeten al op jonge leeftijd een keuze maken. Dan ben je vaak pas 16 jaar, dat vind ik persoonlijk onwijs jong! Ik raad het M-jaar daarom aan, tenzij je al weet wat je wilt. Je kan je in dit jaar even terugtrekken en je goed oriënteren. Je krijgt veel ruimte om te ontdekken wat je echt leuk vindt.”

Het M-jaar wordt aangeboden bij mboRijnland in Alphen aan den Rijn en Gouda. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://mborijnland.nl/opleiding/legal-finance/mjaar/

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 12 vestigingen in zeven verschillende steden: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1700 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie.


Reacties

WhatsApp us!