Spelen met fiscaliteit

Spelen met fiscaliteit

Het is leuk om fiscaliteit zó te benutten dat persoonlijke wensen en doelen kunnen worden behaald. En bij voorkeur op een fiscaalvriendelijke wijze. Stel, u bent ouder van een kind. Het is door vallen en opstaan volwassen geworden. Uw telg wil als jongvolwassene inmiddels wel een eigen dak boven het hoofd. De huizenmarkt is zoals bekend momenteel behoorlijk overspannen. Een benodigde bancaire hypothecaire lening is daardoor vaak onhaalbaar. Stel dat uzelf over enige tonnen aan spaargeld bezit. Welke fiscale puzzel zou hier kunnen worden gelegd?

Allereerst een eindejaars-aandachtspunt. Als u enige tonnen aan spaartegoeden - tot € 1 mln in box 3 - op de bank heeft staan, dan is de effectieve belastingdruk daarover 1,33%. Heel veel meer dan 0,2% rente ontvangt u niet van de bank. Een negatieve split dus, in sporttaal.
U boert achteruit als u niets doet. Jaarlijks. Dat nadeel kunt u aanzienlijk minimaliseren door dit jaar nog uw spaargeld in een nieuwe B.V. onder te brengen. Door middel van een zogenaamde agiostorting. Daarmee is uw privé-geld weg uit box 3 vóór 1 januari, de datum dat de Belastingdienst zijn hand ophoudt.

Als u al een spaargeld-B.V. heeft, kunt u als alternatief op de agiostorting uw privéspaargeld simpelweg overboeken naar de B.V. Wat gebeurt er fiscaal? U krijgt een vordering op de B.V. De rente die u van de B.V. ontvangt, valt bij u dan in box 1. Fiscaal gunstig? Ja. In elk geval aanmerkelijk gunstiger dan dat uw spaargeld in box 3 houdt.

Terug naar de huisvestingproblemen van uw kind. Wat zou u hier kunnen doen? In staccato:
• verstrek vanuit privé een lening aan uw kind ter nanciering van het pand;
• spreek een zo hoog mogelijk, doch nog zakelijk verdedigbaar rentepercentage af;
• uw kind heeft dan het genot van een hoge aftrek in box 1;
• de lening valt voor uw in box 3;
• desgewenst kunt u door belastingvrije
schenkingen (jaarlijks) de nancieringslast van uw kind verminderen.

Nog even verder spelen met de belastingwetgeving. Stel dat uw kind nog studeert en nog geen eigen inkomen heeft van betekenis. En stel dat een paar medestudenten een kamer huren in de woning van het kind. Welke gunstige scale spelregels kunnen dan worden benut? In samenvatting:
• de jaarlijks te betalen rente (die u desgewenst ook nog onbelast mag terugschenken aan het kind) is voor uw zoon/dochter aftrekbaar in box 1;
• geen of geringe aftrek in box 1 vanwege geen of een gering box 1-inkomen? Dan wordt een scaal compensabel verlies opgebouwd in box 1;
• huurpenningen van medestudenten kunnen onbelast worden geïncasseerd onder de kamerverhuur-vrijstelling.

Wanneer het bovenstaande scenario zich voltrekt, geeft u uw studerend kind fiscaal een vliegende start op het moment dat het eenmaal een betaalde baan krijgt. Het scaal compensabele verlies mag immers in 9 jaar worden ingelopen. Het is dus voorstelbaar dat uw kind in de eerste jaren op de arbeidsmarkt nul belasting betaalt.
Om het spel compleet te maken, zou u als ouder/geldverstrekker weer van uw kind kunnen vragen om een deel van zijn scale besparingen te gebruiken voor een extra a ossing op de lening. Een scaal spel dat binnen de grenzen van de wet goed wordt gespeeld, verveelt niet snel. En levert wat op.

Tom Domic is belastingadviseur en directeur klantrelaties bij Berghoef Accountants en Adviseurs in Aalsmeer. Geboren in het jaar vóór de eerste menselijke stap op de maan. Vindt dat een fiscalist op alle fiscale terreinen thuis moet zijn en stopt daarom pas met het lezen van vakbladen bij pensionering - nog lang niet. Vindt ook dat voor een belastingadviseur goed luisteren en doorvragen belangrijker is dan zelf praten. Helden: Johan Cruijff, eigen vader en Kuifje. In willekeurige volgorde. Kan ontroerd raken door: mondharmonica klanken en ingetogen onbaatzuchtigheid.

“Alleen kun je niets, je moet het samen doen “(J. Cruijff)

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.