Social Board, Het ei van Columbus

Social Board, Het ei van Columbus

Zoals in de vorige editie van INTO business al is geschreven, zijn we bezig met het opbouwen van een organisatie (Social Board). Deze organisatie heeft als doel om in onze stad Zoetermeer bij een aantal zaken te helpen en ondersteuning te verlenen.

Waarom ‘het ei van Columbus’?

In deze hectische periode van corona en het overhevelen van diverse taken van de landelijke overheid naar de lokale overheid, blijven zaken te lang liggen. Ook de vaak stroperige manier van zaken afhandelen leidt tot irritatie en ontevredenheid! Sterker nog, mensen verliezen vertrouwen in de politiek, met als gevolg dat ze minder trots zijn op onze stad Zoetermeer.

Dus promoten we het opbouwen van een organisatie. Deze Social Board gaat in overleg met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties proberen zaken te regelen die voor onze stad belangrijk zijn en bijdragen aan een ‘board’ die er serieus toe doet. Denk hierbij aan het upgraden van wijken door middel van het creëren van bijvoorbeeld speeltoestellen of op andere wijze meedenken, en om verpaupering van wijken tegen te gaan. Voornamelijk inspelen op vragenstukken die voor de gemeente lastig zijn of als gevolg van procedures niet op korte termijn haalbaar zijn.

Alle plannen (ongeveer zes per jaar) moeten we kenbaar maken en in de plaatselijke kranten publiceren. De bewoners van Zoetermeer worden dan deelgenoot van deze positieve ontwikkeling. Het resultaat is dat de inwoners op deze manier enthousiast worden. Zij gaan meehelpen om hun stad leefbaar, schoon en netjes houden. Ook gaan zij dan zelf met ideeën komen waardoor draagkracht gecreëerd wordt. We kunnen dan weer trots zijn op onze stad; met elkaar en voor elkaar!

Ons Zoetermeer, daar doen we het voor!

Camillus Overmeire is directeur van Just Notarissen

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties