Slim samenwerken aan technologie voor de toekomst

Slim samenwerken aan technologie voor de toekomst

Meer en verregaande samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, overheden en onderwijs op het gebied van slimme technologie zijn essentieel voor onze toekomst. Op die manier zorgen we voor een naadloze aansluiting – integratie zelfs - van alle niveaus van beroepsonderwijs op de markt en daarmee voor concrete oplossingen voor actuele vraagstukken in de maatschappij. Voor alle betrokkenen levert het voordelen op: gekwalificeerde medewerkers, op ieder moment. Ook voor personeel dat al langer in dienst is. Meer betrokkenheid en daardoor een grotere motivatie bij docenten, studenten, ondernemers en bestuurders. Kortom, slim samenwerken aan technologie voor de toekomst loont. Het vraagt echter wel een andere manier van denken, organiseren en samenwerken. Over hun visie op het beroepsonderwijs ging INTO business in gesprek met Jan van Laake, directeur van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology en Otto Jelsma, voorzitter CvB mboRijnland.


- Lees verder onder deze advertentie -

Het CIV Smart Technology is een samenwerking tussen partners in het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs rondom slimme technologie. mboRijnland voert op dit moment het bestuur van het CIV. “Naast onze kerntaken, zien wij het middelbaar beroepsonderwijs als een middel om een bijdrage te leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving”, zegt Otto Jelsma.

“Dit kunnen we niet alleen, vandaar de noodzakelijke samenwerking met partners uit de drie O’s: ondernemers, overheid en onderwijs.”

Bij de start van het CIV in 2015 werden vier gezamenlijke knelpunten geformuleerd:
• Er is onvoldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar.
• Bestaand personeel heeft behoefte aan her-, bij- en omscholing.
• Om in te blijven spelen op de ontwikkelingen zijn andere vormen van onderwijs nodig.
• Er moeten meer studenten kiezen voor het vak techniek.

Lees meer

 


Reacties