Schuldhulpmaatje Lisse: Corona heeft onverwacht positieve invloed op schulden inwoners van Lisse

Schuldhulpmaatje Lisse: Corona heeft onverwacht positieve invloed op schulden inwoners van Lisse

Uit de meest recente cijfers van Schuldhulpmaatje blijkt onverwacht een daling van het aantal huishoudens met zorgelijke betaalachterstanden. De achtergrond hiervan is niet geheel duidelijk.  

Dit kan te maken hebben met overheidsregelingen ten bestrijding van de gevolgen van Corona zoals uitstel van betalen van belastingen, subsidies voor werkgevers voor behoud van banen maar kan ook komen doordat er minder mogelijkheden zijn om geld uit te geven in de lockdown van de afgelopen maanden. Ook zijn partijen zoals woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen coulanter met achterstand van betalingen. “Het is op dit moment moeilijk om hier de concrete aanleiding van in te zien”, aldus voorzitter SchuldHulpMaatje Lisse Pim Faas. “Wel zijn we verheugd met het positieve beeld van dit moment. We hopen dat dit blijvend is”.

De impact van schulden op een inwoner neemt echter niet af. “Financiële zorgen kunnen een persoon helemaal in beslag nemen. Het is dan ook een goede ontwikkeling als minder inwoners hiermee geconfronteerd worden” aldus Trude Groenewegen en Santina Demirbey, coördinatoren bij Schuldhulpmaatje in Lisse.

Want de gevolgen zijn niet mis. Inwoners lopen continu rond alsof ze een nacht niet hebben geslapen. Door de continue zorgen blijkt dat deze inwoners financiële situaties minder goed overziet en worden er vooral financiële korte termijn keuzes gemaakt. Denk aan het vullen van 'gaten’ met ‘gaten’, wat weer leidt tot boetes en extra kosten”

“Het effect van een overbelasting heeft helaas ook invloed op ziekteverzuim en het functioneren in de werkkring. Met alle risico’s op het verlies van baan of verminderd uitzicht op een hoger inkomen om schulden mee in te halen.”

“Voor inwoners die nog dagelijks geconfronteerd worden met geldzorgen hebben wij deskundig opgeleide vrijwilligers, zogenoemde “Maatjes” beschikbaar. Samen wordt besproken wat er precies aan de hand is. Vervolgens worden samen met het maatje de problemen aangepakt. In de praktijk blijkt dat zelfs het maken van een begin de stress al aanzienlijk verminderd.”

‘Samen lukt ’t’ is ons motto!

Heb je zelf schulden of ken je iemand die hulp kan gebruiken? Er kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 06 - 4246 1316, per mail coordinator@shmlisse.nl , via www.shmlisse.nl , of via onze Facebookpagina. Een Appje of Facebook Messenger mag natuurlijk ook altijd.

 


Reacties