Samenwerking ICT-Netwerken

Samenwerking ICT-Netwerken

071-ICT, ICT-KRING DELFT EN ICT-KRING ZOETERMEER GAAN SAMENWERKEN

071-ICT, ICT-KRING DELFT EN ICT-KRING ZOETERMEER GAAN SAMENWERKEN
Drie regionale ICT-netwerken met een achterban van zo’n 500 bedrijven gaan gebruik maken van elkaars kennis, contacten en competenties om nog slagvaardiger en effectiever te kunnen werken. Samenwerking zal met name plaatsvinden op het gebied van evenementen, workshops en verdere ontwikkeling en uitbouw van het netwerk. 

Het uiteindelijk doel is het creëren van een breed ICT-netwerk met diverse ondersteunende activiteiten ter stimulering van de regionale en lokale ICT-bedrijvigheid.

Op dinsdag 17 april jl. werd het startschot gegeven voor de samenwerking tijdens een goed bezochte bijeenkomst welke georganiseerd werd door 071-ICT op het kantoor van De Clercq Advocaten Notarissen in Leiden. Deze eerste kennis¬making met collega’s uit Zoetermeer en Delft werd enthousiast ontvangen.

Voor de komende tijd staan in ieder geval een volgende bijeenkomst (20 juni Zoetermeer), een BBQ in Delft op 5 juli en een aantal workshops voor het najaar in de agenda.

Meer informatie:

071-ICT

www.071-ict.nl

Natascha van Duuren

n.vanduuren@declercq.com

ICT Kring Delft

www.ictkring-delft.nl

Jeroen Heemskerk

info@ictkring-delft.nl

ICT Kring Zoetermeer

www.ictkringzoetermeer.nl

Henk Delfos

info@ictkringzoetermeer.nl


Reacties