Ruimte voor recreatieve ontwikkelingen op de Vinkeveense Plassen

Ruimte voor recreatieve ontwikkelingen op de Vinkeveense Plassen

Goed beheer en onderhoud van de zandeilanden, ruimte voor horeca, een hotel, vergaderboten en tijdelijke tenten: het Ontwikkelscenario Zandeilanden beschrijft maatregelen en initiatieven die ervoor moeten zorgen dat de Vinkeveense Plassen als recreatiegebied aantrekkelijk blijft. En het biedt het recreatieschap mogelijke inkomsten om het gebied te beheren en onderhouden. Op 13 juli heeft het college ingestemd met het Ontwikkelscenario Zandeilanden. Het college legt dit voorstel voor aan de raad. De raad behandelt het voorstel naar verwachting op 15 september in de commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke werken.

Recreatie Midden-Nederland (RMN) heeft dit Ontwikkelscenario opgesteld op verzoek van recreatieschap Stichtse Groenlanden. De voorgestelde maatregelen sluiten aan bij de vraag van gebruikers en geven het gebied een kwaliteitsimpuls. Dit moet voorkomen dat gebruikers het recreatiegebied Vinkeveense Plassen als gedateerd gaan ervaren en zorgt dat zij er graag blijven komen. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden kiest voor de passende recreatieve functies op de juiste plek voor de beoogde gebruiker.

Het doel is het Ontwikkelscenario op te nemen in het bestemmingsplan Plassengebied
Het college wil weten hoe de raad staat tegenover de initiatieven uit het Ontwikkelscenario. De reactie van de raad op de gewenste recreatieve ontwikkeling in het gebied neemt het college mee in de gesprekken met de provincie en het recreatieschap over het bestemmingsplan en de verdere ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen.

Het Ontwikkelscenario richt zich op de huidige bezoekers en de zakelijke recreant
De zakelijke recreant biedt kansen voor ondernemers door het hele jaar heen. Verder stelt het Ontwikkelscenario dat investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk zijn. De basiskwaliteit van het gebied moet eerst op orde zijn, zodat er een aantrekkelijk recreatiegebied ontstaat dat weer jaren mee kan.

Per zone stelt het Ontwikkelscenario maatregelen voor Grofweg zijn de Vinkeveense Plassen te verdelen in natuurwaardenzones en recreatiezones. De eilanden worden vooral gebruikt voor de recreatie. De natuur is meer te vinden in het gebied Botshol en in het bestaande gebied van Vinkenrust. Het recreatief aanbod op de eilanden 6, 7, 8 en 11 wordt niet verder uitgebreid. Voor de ontwikkellocaties, kiest het Ontwikkelscenario de volgende zonering: de Winkelpolder met Eiland 1 en 2, Eiland 3, Eiland 4 en 5 en Eiland 9,10 en 12.

Het Ontwikkelscenario doet ook voorstellen voor vergunningverlening en handhaving
Het stelt onder meer voor snelvaren in een bepaalde zone toe te staan ook met oog op veiligheid en handhaving, betaald varen in de vorm van liggeld aan de zandeilanden, betaald parkeren en drijvende zonnepanelen. Op 3 december 2020 sprak de raad in de politieke commissie bedenkingen uit over snelvaren. Hierop heeft het recreatieschap besloten om het snelvaren niet in te voeren. Het college biedt het volledige Ontwikkelscenario aan zodat de raad een goed beeld krijgt hoe de maatregelen uit het Ontwikkelscenario bijdragen bij aan de financiële opgave die per 2024 bij het recreatieschap liggen.

Het biedt het recreatieschap mogelijke inkomsten om het gebied te beheren en onderhouden
Het is waardevol om dit natuur- en recreatiegebied in de gemeente te hebben. Het beheren, onderhouden en exploiteren van een recreatiegebied is tegelijk kostbaar. Gemeente Amsterdam is uit het recreatieschap gestapt en daarmee valt de jaarlijkse bijdrage van Amsterdam weg. Hierdoor is het recreatieschap gevraagd om een plan om vanaf 2024 jaarlijks € 78.000 extra inkomsten te genereren. Met de opbrengsten van de maatregelen uit het Ontwikkelscenario kan het recreatieschap het recreatiegebied beheren en onderhouden en de kwaliteit en veiligheid ervan bewaren. En verkleint gemeente De Ronde Venen de kans dat zij per 2024 aanvullend financieel moet bijdragen.

Het rapport Ontwikkelscenario zandeilanden staat op www.recreatiemiddennederland.nl/ontwikkelplan-voor-vinkeveense-plassen/

 


Reacties