Rondvraag

Rondvraag

Je bent ondernemer, en gaat scheiden. Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Anke (advocaat en scheidingsmediator) vertelt over de overlegscheiding:
We zien steeds meer mensen kiezen voor een overlegscheiding als alternatief voor een scheidingsprocedure bij de rechtbank of een mediationtraject. Bij een overlegscheiding wordt met een vast team van deskundigen het scheidingsproces doorlopen. Beide partners nemen deel met een eigen advocaat. Daarnaast zijn een financial en een coach onderdeel van het team. Het traject is open en transparant. Al bij de start van het traject delen jullie alle relevante (financiële) gegevens. Dat schept vertrouwenen bespaart tijd en daarmee geld. Alle gegevens blijven vertrouwelijk, omdat ze niet gedeeld hoeven te worden in een procedure. Daarmee houden jullie volledig zelf de regie, en zijn jullie dus niet afhankelijk van wat een rechter voor jullie beslist. Dit heeft als voordeel dat er creatieve oplossingen bedacht kunnen worden, waarbij jullie niet beperkt worden door het beperkte beslispalet dat een rechter heeft.

Als advocaat ben ik binnen het team jouw vertrouwenspersoon en kan ik jouw belangen en die van de onderneming optimaal behartigen. De financial uit het team denkt mee in het financieel en fiscaal optimaliseren van de afspraken. Zeker voor een ondernemer is dat een belangrijk aspect. Je wilt immers voorkomen dat de scheiding de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. De coach, die ook tot het overlegscheidingsteam behoort, maakt met jullie een ouderschapsplan en spreekt met de kinderen. Zo heeft ieder zijn eigen rol binnen het team, waardoor efficiënt gewerkt kan worden, ieder vanuit zijn eigen expertise.

Kim (advocaat en scheidingsmediator):
In een mediationtraject maken de partners zelf afspraken. Dat doen zij onder begeleiding van een mediator. Voordat de mediation start, wordt een overeenkomst getekend waarin de spelregels worden vastgelegd. Belangrijk daarbij is de vertrouwelijkheid en de geheimhouding. Daardoor kan vrijuit worden gesproken zonder het risico te lopen dat dit later tegen iemand kan worden gebruikt. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. De mediator informeert over de juridische spelregels, maar adviseert niet. Dit is een verschil ten opzichte van een overlegscheiding.

In de mediation is er aandacht voor de voorgeschiedenis: zijn er zaken die het maken van afspraken in de weg staan? Zo ja, dan wordt daar over gesproken, zodat daarna de weg vrij is gebaand voor het maken van afspraken. Vervolgens komt de inhoud aan de orde. Daarbij moeten de deelnemers transparant alle belangrijke financiële stukken met elkaar delen. Er worden afspraken gemaakt over de kinderen, de woning, de onderneming en eventuele alimentaties. Waar nodig maakt Kim gebruik van haar netwerk van deskundigen. Zoals accountants, fiscalisten, waarderingsdeskundigen, makelaars en financieel adviseurs. Deze deskundigen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het geven van een antwoord op de vraag: 'welke waarde van de aandelen is een reële waarde om in de financiele afwikkeling van de scheiding te betrekken, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen?' Mediation is op alle punten maatwerk. Het doel is helder: na het traject moeten beide (ex) partners door kunnen gaan met hun leven. En daarbij helpen de afspraken die zijn vastgelegd in een scheidingsconvenant en ouderschapsplan. De deelnemers zijn zelf de eigenaar van deze afspraken, zodat het risico op problemen bij de nakoming daarvan veel kleiner is.

Henriëtte (advocaat familierecht):
Als het niet lukt om via een overlegscheiding of in mediation afspraken met elkaar te maken, kan een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank gevoerd worden. Soms is procederen ook de beste eerste keuze. In een procedure sta ik je bij als advocaat, behartig ik alleen jouw belangen en ben ik er volledig voor jou. Een scheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De andere partner dient daartegen een verweerschrift in, eventueel met eigen verzoeken. In de procedure vraag je de rechtbank om de echtscheiding tussen jullie uit te spreken. Daarnaast kunnen er ook andere verzoeken worden gedaan, die verband houden met de scheiding, bijvoorbeeld over de woonplaats van de kinderen, de zorgverdeling, de kinder- en partneralimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, waaronder de verdeling van de aandelen. Overleg met de accountant is hierbij belangrijk. Hij kan de waarde van de aandelen vaststellen en een toelichting geven op een redelijk inkomen in het kader van de alimentatieberekening. Hoe beter je dit zelf onderbouwt, hoe kleiner de kans dat de rechtbank een deskundige aanwijst met alle risico’s en kosten van dien. De rechtbank beslist vervolgens op al deze verzoeken en legt die vast in een schriftelijke uitspraak.

Het scheidingstraject kan dus op verschillende manieren worden doorlopen. Welke manier in jullie geval het meest passend is, hangt af van jullie persoonlijke en zakelijke situatie. We adviseren jullie hier graag over. Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke manier het beste bij jullie past. Alle kennis en knowhow is bij ons in huis.

WILLE DONKER
Klipperaak 201
Bodegraven Bedrijvenpark Rijnhoek
www.willedonker.nl


Reacties

WhatsApp us!