René Mascini neemt na veertig jaar afscheid van de volkshuisvesting

 René Mascini neemt na veertig jaar afscheid van de volkshuisvesting

In 1996 stond René Mascini aan de wieg van Woonpartners Midden-Holland en moest hij als directeur-bestuurder een succes zien te maken van de fusie tussen drie kleine corporaties.Het gebied rondom Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn gold destijds als een gebied waar nauwelijks gebouwd werd en dat dus amper groeimogelijkheden bood. Nu, na meer dan veertig jaar in de volkshuisvesting, kijkt hij terug op een veelbewogen loopbaan waarin grote ontwikkelingen plaatsvonden in de woningbouw, de bedrijvigheid en ook het sociale domein.

Veertig jaar in de volkshuisvesting. Verveelde dat nooit?
“Nee, want de opgaven zijn onverminderd groot gebleven en mijn belangstelling is altijd breed geweest. Ik heb destijds natuurwetenschappen, psychologie en rechten gestudeerd en één van mijn docenten gaf mij toen al drie waardevolle adviezen voor de rest van mijn leven: ga op zoek naar een goede partner, werk aan je fitheid en verander elk jaar iets. Daar heb ik me aardig aan gehouden. Ik beschouw mijzelf als een overtuigd volkshuisvester die regelmatig een uitstapje maakte naar aanpalende domeinen. Zo ben ik ooit een landelijke huurdersorganisatie gestart, was ik voorzitter van de Bouwsociëteit, commissaris bij banken en vervulde ik diverse toezichthoudende functies in onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn. Als sociaal ondernemer ben ik nog altijd betrokken bij de samenleving.”

Wat is de rode draad in die loopbaan?
“Ik heb steeds geprobeerd om de gedachtesprong te maken van ‘het kan niet’ naar mogelijkheden en kansen. Toen ik hier begon, trof ik een verdeelde organisatie aan. Als ik een vraag stelde, kreeg ik drie verschillende antwoorden, afhankelijk van de bloedgroep waartoe iemand behoorde.

Er waren meer vrijwillige bestuurders en commissarissen dan medewerkers en dat leidde tot een diepgewortelde vergadercultuur. Van dat alles hebben we afscheid genomen en twee jaar later stond er een eenheid, een professionele club die voor diverse gemeenten in de regio een totaaloplossing kon bieden. Die gemeentebesturen hadden hun blik vaak naar binnen gericht. Zij hielden elkaar gevangen in de weigering om met elkaar samen te werken. Ik heb kunnen bijdragen aan meer regionaal denken en meer vertrouwen in de kracht van lokaal ondernemerschap ”

Lees meer

 


Reacties