rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ bekend

rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’  bekend

‘Zicht op de Woningmarkt’: eindejaarsrace 2012 zorgt voor matige start van 2013. Desondanks blijft de verkoop van uw huis nog steeds mogelijk.

‘Zicht op de Woningmarkt’: eindejaarsrace 2012 zorgt voor matige start van 2013. Desondanks blijft de verkoop van uw huis nog steeds mogelijk.

 

De Leeuw Groep B.V. heeft in de week van 18 maart alweer de achtste jaargang van het rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ uitgebracht. Het rapport omvat gegevens over de regionale woningmarkt voor de regio’s Alphen, Bollenstreek en Leiden over de periode 2006 - 2012.

De afgelopen maanden heeft De Leeuw onderzoek gedaan naar de woningmarkt in de regio. Onder andere zijn het aantal transacties, de mediane verkoopprijzen en mediane verkooptijden vergeleken op regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in tussenwoningen, hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. Deze gegevens zijn door de makelaars van De Leeuw voorzien van bevindingen en achtergrondinformatie.

In 2012 verkochten de gezamenlijke NVM-makelaars iets meer dan 85.000 woningen.
Voor de totale markt komt dat neer op bijna 115.000 transacties. Ten opzichte
van het transactievolume van 2007 betekent dit een afname van ruim 40%. De
woningmarkt werd in 2012 sterk beïnvloed door woonconsumenten die anticipeerden
op gevreesde gevolgen van overheidsingrepen.

 

Eindejaarsrace

In het vierde kwartaal van 2012 vonden ruim 25.000 transacties plaats, maar liefst
30% meer dan in het derde kwartaal van 2012 en bijna 14% meer dan in het vierde
kwartaal van 2011. Deze 'eindejaarsrace’ heeft de cijfers over 2012 positief
beïnvloed. Naar verwachting betreft het hier ‘naar voren geschoven transacties’
die zullen leiden tot een matige start van de woningmarkt in 2013.
Appartementen waren in 2012 niet meer het meest verkochte woningtype. Die
positie kwam toe aan tussenwoningen, die ook het meest profiteerden van de
‘eindejaarsrace’.

 

Bollenstreek

De afgelopen jaren hield de markt in De Bollenstreek opvallend goed stand. In 2012 nam echter het transactievolume in De Bollenstreek 20% meer af dan het landelijk gemiddelde en meer ten opzichte van de overige regio’s in het werkgebied van De Leeuw, namelijk Alphen en Leiden. De Noordwijkse markt slonk het minste.

 

Opmerkelijke ontwikkelingen

Katwijk blijft de grootste markt van De Bollenstreek. Alhoewel we daar voor het eerst ook een dalende trend zien. De Katwijkse woonmarkt staat mede onderdruk van de appartementenmarkt. In zowel Katwijk als Rijnsburg staat de appartementenmarkt door afname van de financieringsmogelijkheden inmiddels sterk onder druk. Het effect daarvan drukt derhalve zwaarder op de cijfers van Katwijk dan op die van Rijnsburg. Ook opmerkelijk in Katwijk is dat nieuwbouw veelal de markt voor bestaande woningen
kan verstoren. In het geval van Rijnsoever kan niet anders dan worden geconcludeerd dan dat het aangrenzende nieuwbouwproject Park Rijnsoever een positieve invloed heeft op het transactievolume in de bestaande bouw. De wijk doet het qua transactievolume bovengemiddeld goed.

 

In Hillegom verwisselden minder woningen van eigenaar dan in 2011 waarbij bijna de helft van de Hillegomse markt bestond uit transacties met tussenwoningen. De prijs van dit woningtype ligt zelfs het laagst van De Bollenstreek terwijl opvallend genoeg de verkooptijd het hoogst is van De Bollenstreek.

Lisse heeft een relatief omvangrijke markt voor tussenwoningen met, ondanks een stijging, een zeer snelle verkooptijd.

 

Gemeente Teylingen

Lange tijd functioneerde de markt in De Bollenstreek bovengemiddeld ten opzichte van de landelijke markt en het werkgebied van De Leeuw. In 2012 nam het aantal transacties echter met 20% af en in de gemeente Teylingen zelfs met 27%. De verkooptijd ontwikkelde zich daarentegen wel bovengemiddeld. Ten opzichte van de landelijke toename van het aantal verkoopdagen werden in Sassenheim de woningen sneller verkocht dan in 2011. Sinds 2012 heeft Sassenheim een NS Station, tussen

Leiden Centraal en Nieuw Vennep. Het lijkt erop alsof dit het functioneren van de
woningmarkt in Sassenheim ten goede komt. De markt voor hoekwoningen leek zich
voor Sassenheim en Voorhout synchroon te bewegen. In beide markten minder
transacties en in beide markten ongeveer 10% lagere prijzen met voor beide markten een fors opgelopen verkooptijd.

Ondanks de daling in het aantal transacties is er nog steeds veel mogelijk voor de aan- of verkoop van een woning. Er is sprake van een behoorlijke latente verhuisbehoefte, terwijl de bouwproductie jaarlijks fors achterblijft ten opzichte van de groei van het
aantal huishoudens. Vroeg of laat zal er een inhaalbeweging op de koopwoningenmarkt ontstaan.

 

Behorend tot de grootste 25 woningmakelaars van Nederland en marktleider in haar werkgebied, beschouwt De Leeuw het als haar verantwoordelijkheid om deze informatie te leveren.De Leeuw hoopt dat deze rapportage zal bijdragen aan een grotere transparantie van de koopwoningmarkt.

 


Reacties