Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2019

Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2019

Rabobank publiceert vandaag haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke erantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale infographics de impact op dit vlak in Nederland via onze 89 lokale banken.

Coöperatief dividend
Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van
haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend
genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 is 45,4 miljoen
euro.
Rabobank Amstel en Vecht heeft hiervan 370.000 euro coöperatief dividend geïnvesteerd
in de regio. Zo ontvingen alle 82 verenigingen en stichtingen die deelnamen aan
Rabo ClubSupport samen 100.000 euro.


Infographic met maatschappelijke impact voor de regio
Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder
helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het
versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en
verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Naast de jaarcijfers 2019 publiceren
alle 89 lokale Rabobanken een eigen infographic met daarin de maatschappelijke impact
voor de regio uitgelicht. Zo ook Rabobank Amstel en Vecht. Directievoorzitter Ugur
Pekdemir over de bijdrage van deze lokale bank voor de regio: “Ik ben blij dat we een
aanjager zijn van veel belangrijke initiatieven in onze regio.”


Bekijk de infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Amstel en Vecht op:
https://rabo.nl/h5hxehan
Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019 op Rabobank.nl/impact2019
Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen op Rabobank.com/jaarverslagen


Reacties