Provinciale partijen willen investeren in behoud legakkers en zandeilanden

Provinciale partijen willen investeren in behoud legakkers en zandeilanden

De politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart, zijn allemaal bereid geld te investeren in het behoud van de Vinkeveense Plassen. Het geld moet onder andere gebruikt worden om de legakkers en zandeilanden van duurzame beschoeiingen te voorzien. Dat bleek woensdag 11 maart tijdens het Provinciaal verkiezingsdebat dat door de gemeente De Ronde Venen was georganiseerd.    

De politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart, zijn allemaal bereid geld te investeren in het behoud van de Vinkeveense Plassen. Het geld moet onder andere gebruikt worden om de legakkers en zandeilanden van duurzame beschoeiingen te voorzien. Dat bleek woensdag 11 maart tijdens het Provinciaal verkiezingsdebat dat door de gemeente De Ronde Venen was georganiseerd.    

Een kleine tweehonderd mensen waren 11 maart, een week voor de verkiezingen, naar de Boei in Vinkeveen gekomen om te horen hoe partijen denken over drie belangrijke Rondeveense onderwerpen: Het openbaar vervoer, de Vinkeveense Plassen en de files op de N201 en A2. Over de Vinkeveense Plassen waren de partijen opvallend eensgezind: alle vinden dat de provincie geld ter beschikking moet stellen zodat de legakkers en zandeilanden duurzaam kunnen worden onderhouden. Eerder hebben de gemeenten Amsterdam en De Ronde Venen al aangegeven daarvoor flinke bedragen ter beschikking te willen stellen, maar de provincie Utrecht twijfelde tot nu toe. Aan het eind van de avond kon burgemeester Divendal van De Ronde Venen echter concluderen dat de investeringen in de Vinkeveense Plassen in ieder geval geen breekpunt zijn bij de coalitie-onderhandelingen, gezien de politieke eensgezindheid. ,,Ik verwacht dat we na de verkiezingen gezamenlijk, gemeenten en provincie, de toekomstplannen verder uit kunnen werken’’, aldus Maarten Divendal.

Bij het onderwerp openbaar vervoer erkenden de partijen de problematiek rondom het openbaar vervoer in De Ronde Venen. Een meerderheid gaf aan ontevreden te zijn over de verbindingen tussen Utrecht en De Ronde Venen, met als meest in het oog springende  voorbeeld buslijn 130. Vroeger reed deze lijn rechtstreeks van Mijdrecht naar Utrecht, maar enige jaren geleden is dat veranderd en stopt de bus bij station Breukelen. Passagiers moeten vanaf daar met de trein verder. De reis naar Utrecht kost daardoor meer tijd en meer geld. Een ruime meerderheid van de partijen ziet dit als een probleem dat opgelost moet worden.

Verdeeldheid bestaat er over de oplossing voor de slechte doorstroming op het kruispunt A2/N201 en de files op de N201. De problemen worden veroorzaakt door het opstropende verkeer voor de smalle Loenerslootse brug. Als gevolg daarvan ontstaan er files op de N201 en kan het verkeer maar mondjesmaat van de A2 af. Een aantal partijen zoekt de oplossing in een nieuwe brug of het verbreden van de huidige, een aantal andere in beter openbaar vervoer.


Reacties

WhatsApp us!