Praktijkcollege Het Metrum wil scholieren een plek in de maatschappij geven

Praktijkcollege Het Metrum wil scholieren een plek in de maatschappij geven

Op het in Leiden gevestigde Praktijkcollege Het Metrum, een onderdeel van Stichting Resonans Onderwijs voor speciaal onderwijs, zitten leerlingen tussen 12 en 18 jaar met een verminderde intelligentie. Een deel van de leerlingen heeft ook een lichamelijke beperking. “Wij hebben maar één grote droom en dat is dat onze leerlingen een plek krijgen in de maatschappij”, zegt Marije Broekmans, teamleider bij Het Metrum. “Niet in de dagcentra, maar op de werkvloer hun eigen geld verdienen. Onze leerlingen zijn het waard!”

Vorig jaar heeft het team van Het Metrum bekeken wat er nodig is om leerlingen aan het werk te krijgen en welke uitstroomplekken het beste bij de leerlingen passen. “Vervolgens hebben we gekeken wat we in ons onderwijs moeten doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen ook de vaardigheden beheersen om het op de werkvloer goed te doen”, vertelt Marije.

Sinds dit jaar is er een start gemaakt met volledige praktijkdagen. Zo hebben leerlingen van de onderbouw ’s ochtends een ander praktijkvak dan ’s middags. Dan hebben ze nog 2,5 dag theorielessen in de klas. “Doordat ze nu twee volledige dagen in de praktijk zitten, kun je veel meer sturen op sociale en werknemersvaardigheden”, stelt Marije.

Lees meer 

 


Reacties