POLL: een verbindingsweg tussen de N206 en A4 is van groot belang?

POLL: een verbindingsweg tussen de N206 en A4 is van groot belang?

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer zorgt dagelijks voor veel (vracht-)verkeer op de N206, N208 en kleine wegen richting de Bollenstreek en Schiphol. Tijdens het Bollenseizoen en in de zomerperiode slibt de streek zelfs helemaal dicht. Tegelijkertijd hebben de dorpskernen van Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek, De Zilk en de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Teylingen te maken met veel sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveilige situaties. Daarnaast zou een nieuwe verbinding aan de noordzijde van de Bollenstreek een positieve invloed hebben op de bereikbaarheid van de badplaatsen Katwijk en Noordwijk.

 

Om de doorstroming, leefbaarheid en de economische positie van de eerder genoemde badplaatsen voor nu en in de toekomst te verbeteren, is een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 nodig. Voor de provincie Noord-Holland is de noodzaak wel duidelijk, de provincie Zuid- Holland en de bewoners die voor deze weg zouden moeten wijken denken daar anders over....

 

Maar is er wel een economisch belang voor de verbindingsweg? Wat vinden de ondernemers uit de Duin- & Bollenstreek hiervan, vandaar de stelling: een verbindingsweg tussen de N206 en A4 is van groot belang, eens of oneens?


Reacties