Partners Gouds Sportakkoord in de spotlights

Partners Gouds Sportakkoord in de spotlights

Het Gouds Sportakkoord is eind 2019 ondertekend. Het is een akkoord van en voor Gouwenaars, waarin doelen zijn opgeschreven om Gouda nóg sportiever te maken. Inmiddels zijn er allerlei acties uit voortgekomen die zijn opgepakt of nog van start gaan. Het Gouds Sportakkoord heeft immers een looptijd van drie jaar. De gemeente Gouda heeft de uitvoering van het Sportakkoord bij SPORT•GOUDA neergelegd.

Vijf pijlers
Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers, waarin aandacht, ambities en acties de hoofdmoot vormen. Met sport kan iedereen zich uitleven: sporter, trainer, organisator, bestuurder of supporter. De pijlers zijn: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, Dichtbij sporten, Meedoen in Gouda, Vaardig in bewegen en Topsport die inspireert.

Meedoen
Alle activiteiten zijn gelinkt aan een pijler. ‘Meedoen in Gouda’ is een belangrijke pijler. “Bijvoorbeeld hoe kun je meedoen met sporten als je bijvoorbeeld een beperking of geen geld hebt”, stipt Inge van de Kamp, Projectleider Sportakkoord bij SPORT•GOUDA, aan. “Zo hebben we ook de pijler ‘Vaardig in bewegen’. Van jongs af aan moet je met sporten en bewegen in aanraking komen om dat op een later moment in je leven nog steeds te doen. Daar zijn ook scholen bij betrokken, bijvoorbeeld door bewegingsonderwijs. Feit is dat niet alle kinderen via hun ouders in aanraking komen met sport. Als ze er dan via de scholen wel mee in aanraking komen, is dat weer een andere weg om hen daarmee kennis te laten maken. Een samenwerkingsverband tussen vakdocenten bewegingsonderwijs is dan zo’n eerste stap.”

Voorbeelden
De gemeente Gouda krijgt voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord subsidie van het Rijk – normaal gesproken 40.000 euro per jaar, maar vanwege corona dit jaar 80.000 euro. Voor de zogenoemde Gouds SportakkoordPOT bepaalt een adviescommissie aan welk project een extra bijdrage wordt gegeven. In april vond de ‘Week van de mantelzorger’ plaats. Om mantelzorgers even uit hun zorgende rol te halen, werden in samenwerking met Palet Welzijn (Mantelzorg Centraal) sportactiviteiten aangeboden.

Ook onder de pijler ‘Meedoen in Gouda’ valt het traject Fit & Happy: dit is een sportactiviteit voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis). Zij hebben een bijdrage gekregen vanuit de SportakkoordPOT om ook volgend schooljaar de activiteit door te zetten. Een ander voorbeeld is de Sportcampus Gouda. Door een samenwerking tussen de Brede School Gouda, de Goudse sportverenigingen en SPORT•GOUDA komen basisschoolkinderen via trajecten van zo’n 10 weken op een laagdrempelige manier in contact met verschillende sporten. Zo zijn er nog vele andere initiatieven, waarbij lang niet alle activiteiten een financiële bijdrage nodig hebben.

Trotse partners
Om te zorgen dat het Sportakkoord weer top of mind is bij Gouwenaars, zijn er eind mei onder meer banners opgehangen bij Goudse sportaccommodaties en is er een flyer huis aan huis meegegaan met de Goudse Post. Ook is er een sticker gemaakt voor de ondertekenaars van het Sportakkoord uit 2019 en voor Goudse organisaties en bedrijven die sindsdien zijn aangehaakt als trotse partners. “Door het plakken van de sticker bij hun accommodatie of op de voordeur kunnen zij ook aan anderen laten zien dat ze een trotse partner van het Gouds Sportakkoord zijn”, vertelt Inge.

Wil je meer weten over het Gouds Sportakkoord of dit ook ondersteunen en Gouda nóg sportiever maken, ga dan naar www.sportpuntgouda.nl/gouds-sportakkoord.  Je kunt je hier ook inschrijven voor de kwartaal nieuwsbrief over het Gouds Sportakkoord.

 


Reacties