Nieuwjaarsgroet René Mascini

Nieuwjaarsgroet René Mascini

Vanwege corona was er dit jaar op de tweede dinsdag van januari geen nieuwjaarsbijeenkomst. Jammer, want deze bijeenkomst wordt normaliter druk bezocht.

De medewerkers werden aan het begin van dit jaar digitaal toegesproken door René Mascini. Hij had ook een speciale boodschap, namelijk dat het ook voor hem een bijzonder jaar zou worden, meer bepaald een bijzonder half jaar.

"Ik heb besloten rond 1 juli te stoppen als directeur-bestuurder bij Woonpartners. Door het besluit nu al kenbaar te maken, kan de Raad van Commissarissen tijdig zorgen voor een opvolger. Ik word dit jaar 65, werk dan 25 jaar bij Woonpartners en ben ruim 40 jaar aan het werk in de volkshuisvesting. Ik blijf maatschappelijk actief, maar wil dan ruimte geven aan al die activiteiten, waar ik nu niet of onvoldoende aan toe kom".

René ging in op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar en keek ook vooruit: "In 2020 is onder de moeilijke omstandigheden van de coronacrisis een berg werk verzet door de medewerkers. Vanaf 2021 wordt ook de intake van reparatieverzoeken door twee nieuwe kernaannemers uitgevoerd. We gaan als regiecorporatie verder met het resultaatgericht samenwerken met ketenpartners, Hierdoor komt er meer tijd en aandacht voor de medewerkers beschikbaar voor de verbetering van de dienstverlening aan de huurders. Ik ben blij en trots dat we een krachtige en sterke organisatie hebben, waar ik me nog een half jaar met hart en ziel voor zal inzetten".

Uiteraard komen we later dit jaar met een terugblik op het werk van René in de afgelopen 25 jaar en komt een gelegenheid om er samen met u persoonlijk bij stil te staan.

 


Reacties

WhatsApp us!