Nieuw ‘leerwerkbedrijf’ in De Ronde Venen van start

Nieuw ‘leerwerkbedrijf’ in De Ronde Venen van start

Vanaf 1 januari 2019 is de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in De Ronde Venen anders georganiseerd. Verschillende leerwerkbedrijven zetten de dienstverlening voort van PAUW Bedrijven dat per 1 januari 2019 is opgeheven.

PAUW Bedrijven was het leerwerkbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente De Ronde Venen. Als gevolg van nieuwe wetgeving was het noodzakelijk de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt anders te organiseren.

De activiteiten van PAUW zijn ondergebracht in verschillende onderdelen. Het beschut werken blijft plaatsvinden aan De Corridor in Breukelen. Voor de medewerkers die hier al zaten verandert er niets. De Ronde Venen koopt hier werkplekken in zodat plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom. De nieuwe naam van beschut werken is Kansis. Daarnaast zijn er twee stichtingen opgericht die het werk op het gebied van groenonderhoud en schoonmaak gaan uitvoeren: Kansis Groen en WerkwIJS Schoon. 

Nieuwe aanpak
Wethouder Alberta Schuurs licht de keuze voor de nieuwe aanpak toe: ,,Door de sociale werkvoorziening anders te organiseren, blijven we in staat om beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk te bieden aan alle mensen met een arbeidsbeperking. We doen de begeleiding lokaal via het Werkcentrum aan de Rondweg, dichtbij de mensen die het nodig hebben. Met een integrale benadering van werk, inkomen wonen, zorg en ondersteuning kunnen we de mensen met een arbeidsbeperking op een goede manier begeleiden en ondersteunen, nu en in de toekomst. Deze integrale benadering passen we al enige tijd toe. Op 1 januari is nu ook de organisatie hierop aangepast.” 

Garanties voor medewerkers
De circa 450 medewerkers die via PAUW aan het werk waren, waarvan ruim 60 in De Ronde Venen, en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 in dienst bij één van de zes bij PAUW betrokken gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden is niets veranderd. De meeste medewerkers blijven hetzelfde werk doen op dezelfde locatie als voorheen. Ook het ambtelijk personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst was heeft een werkgarantie. Een deel van hen is vanaf 1 januari 2019 in dienst bij De Ronde Venen en blijft betrokken bij de begeleiding van Wsw-medewerkers.


Reacties