Netwerk Cirkelstad regio-071 breidt uit

Netwerk Cirkelstad regio-071 breidt uit Foto: Cirkelstad Regio071

De gemeenten binnen Economie071 en mboRijnland zijn aangesloten bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de brede Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht. Op woensdag 4 december werd dit netwerk verder uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe leden vanuit het bedrijfsleven.

Samen impact maken
Yvonne van Delft, wethouder van o.a. Economie van de gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘Ik ben ontzettend blij dat deze bedrijven nu actief partner zijn van onze regionale samenwerking op het gebied van circulair bouwen. Als regio hebben we een enorme bouwopgave. In Leiden bouwen we de komende jaren alleen al 8500 woningen. We hebben daarbij elkaars kennis en kunde nodig om echt stappen te kunnen maken richting circulair bouwen en gebiedsontwikkeling, verwaarden van reststromen en circulair inkopen. Alleen met elkaar kunnen we de doelstelling halen van een volledig circulaire economie in 2050’. Jacco Knape, wethouder van o.a. Duurzaamheid in de gemeente Katwijk: ‘De nieuw aangesloten bedrijven versterken niet alleen het bestaande netwerk. Zij bieden ook kansen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen om in de regio duurzaam te bouwen. Bijvoorbeeld in Valkenburg, waar we een nieuwe wijk met 5000 duurzame woningen gaan bouwen, of de plannen voor het creëren van duurzame schoolgebouwen. Door samen de schouders te zetten onder duurzaam bouwen kunnen we echt impact maken in de regio.’ 

Nieuw aangesloten bedrijven
De nieuw aangesloten bedrijven zijn: Bouwbedrijf van der Hulst, KRV Bedrijfshuisvesting, Popma ter Steege architecten, PLNT (centrum voor innovatie en ondernemerschap) en Architect by Co-Creation. In 2020 worden diverse bijeenkomsten gehouden rondom bouwthema’s die van belang zijn voor de brede Leidse regio. Hier zullen de genoemde bedrijven, de andere partners van Cirkelstad regio-071 en bedrijven uit het landelijke netwerk van Cirkelstad elkaar ontmoeten. 

Cirkelstad
Cirkelstad is een landelijke coöperatie waar expertise rondom circulair bouwen samen wordt gebracht. Net als binnen Economie071 wordt gewerkt met vertegenwoordiging uit de werkvelden ondernemers, onderwijs en overheden. De samenwerking Cirkelstad regio-071 is passend vanwege de sterke relatie met de regionale verstedelijkingsopgave en de strategie voor bedrijventerreinen. Bedrijven met kennis en kunde of een ambitie op het gebied van circulair bouwen worden van harte uitgenodigd om aan te haken bij het netwerk.


Meer informatie via www.economie071.nl en www.cirkelstad.nl


Reacties