Natuurinclusief bouwen en inrichten

Natuurinclusief bouwen en inrichten

Voor iedere ledenbijeenkomst kiest Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit een actueel onderwerp dat alle bouw- en bouwgerelateerde bedrijven raakt. Tijdens de ledenbijeenkomst die op dinsdag 21 november jl. plaatsvond bij restaurant Roest op Golfbaan Bentwoud werd het onderwerp ‘Biodiversiteit’ nader toegelicht.

Natuurinclusief bouwen staat steeds vaker op de agenda bij de overheid en partijen in de vastgoedsector. Bij natuurinclusief bouwen ligt de focus op de relatie van de gebouwen tot hun directe of indirecte natuurlijke omgeving en in hoeverre die versterkt kan worden. Aan, bij of in een gebouw wordt bewust ruimte gemaakt voor natuur, zodat er meer diverse planten- en diersoorten in de stad kunnen leven.

De ecologen Hans Kiers en Arie Kolders van VanderHelm Milieubeheer uit Berkel en Rodenrijs lichtten tijdens de ledenbijeenkomst toe hoe er bij bouwprojecten rekening kan worden gehouden met biodiversiteit, welk maatschappelijk belang er is en welke ambitieniveaus men kan nastreven bij natuurinclusief bouwen en inrichten.

Het hoogste niveau van natuurinclusief bouwen sluit aan op de behoeften van diersoorten uit de omgeving, zoals bepaalde soorten insecten, salamanders, vogels of vleermuizen. De natuur op en aan de gebouwen is dan bovendien aangepast aan de bodem, de waterhuishouding en de historie van de locatie. Zelfs parkeerplaatsen krijgen een groen karakter door hagen om de auto’s en gras tussen de stenen.

OZB is hét netwerk voor de bouw, makelaardij, architectuur, overheid, projectontwikkeling, installatietechniek en het bouwgerelateerde onderwijs in Zoetermeer. Het delen van kennis, netwerken en signaleren van nieuwe ontwikkelingen zijn de voornaamste uitgangspunten van OZB. De Stichting Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit is sinds 3 november 2009 actief.

Grote kans
Door natuurinclusief te bouwen is de bouwopgave in Nederland van een miljoen nieuwe woningen niet zozeer een bedreiging, maar een grote kans voor de natuurlijke omgeving: het kan een variatie en veelheid van geschikte biotopen toevoegen in de gebouwde omgeving voor soorten planten en dieren die thuishoren in Nederland.

Ook de gemeente Zoetermeer weet dat natuur in de stad allerlei voordelen heeft. In een ‘groene’ woonomgeving is het immers prettig wonen en voelen ook vogels, insecten en zoogdieren zich thuis. Bovendien kan een groene wijk beter tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering en krijgt luchtvervuiling minder kans. Ook is ‘groen’ voor veel bedrijven aantrekkelijk als vestigingsfactor. Tijdens de ledenbijeenkomst gaven de stadsecologen Katja van den Brink en Kiki Grit van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zoetermeer een toelichting op het Zoetermeers biodiversiteitsbeleid en hoe dit beleid zich verhoudt tot provinciaal en nationaal beleid.

Bij het indienen van plannen moet met dit beleid rekening worden gehouden.

ONZE ZOETERMEERSE BOUWSOCIËTEIT
www.ozb.nu

VOOR IN DE AGENDA
Nieuwjaarsontbijtbijeenkomst OZB: donderdag 11 januari 2024
Inloop 07.45 uur, aanvang 08.00 uur, afsluiting 09.30 uur
Inspiratie-excursie: 21 en 22 maart 2024


Reacties

WhatsApp us!