Multidisciplinair in advies en engineering bij ruimtelijke projecten

Multidisciplinair in advies en engineering bij ruimtelijke projecten

De een is een creatieve kansenziener, de ander een kritische realist. Met die tegengestelde karaktertrekken vullen Martijn Nanninga en Foppe Timmer elkaar perfect aan. Samen zijn zij de grondleggers van Prommenz, een succesvol advies- en ingenieursbureau met twee vestigingen in Noord-Holland en dik honderd man personeel. Met specialismen in ruimte & ontwikkeling, infra, milieuonderzoek, landmeetkunde, groeninrichting en sport, ecologie en landschaps- en tuinarchitectuur heeft Prommenz alle expertise in huis om als allround partner bij te dragen aan gebiedsontwikkeling en -inrichting. “Vooral bij multidisciplinaire werken kunnen wij opdrachtgevers écht meerwaarde bieden.”  

In onze compleetheid en integrale aanpak vinden klanten toegevoegde waarde

Pragmatische schakel tussen initiatief en uitvoering
Binnen de kaders van wat kan, wat mag en techni- sche uitvoerbaarheid adviseert Prommenz over alles wat zich in de openbare ruimte bevindt. Wat het bedrijf kenmerkt is een puur pragmatische aanpak. Martijn: “We maken het niet ingewikkelder dan het is. Onze adviesrapporten zijn zo dun als mogelijk en zo dik als nodig.” Opdrachtgevers zijn overheden, aannemers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Maar volgens Martijn hoeven projecten niet altijd groot te zijn. “Ook voor particulieren voeren we bijvoorbeeld wel eens een bodemonderzoekje uit in de achtertuin. Ons werkveld is breed.” Met specialistische kennis helpt Prommenz de wensen en doelen van klanten te behalen. Dat kan leefbaarheid en veiligheid zijn, duurzaamheid, circulariteit of klimaatadaptiviteit, of een combinatie. Maar ook willen projectontwikkelaars bijzondere locaties creëren om te wonen, werken en recreëren. Foppe: “Wij adviseren over praktische haalbaarheid, voeren risicoanalyses uit, organiseren informatiebijeenkomsten voor bijvoorbeeld toekomstige bewoners, doen onderzoek, organiseren de papierwinkel en regelen de vergunningsaanvragen. Ook de communicatie tussen verschillende stakeholders, zoals omwonenden, participanten en uitvoerende partijen verloopt via ons en na de uitvoering kan het beheer en onderhoud worden opgenomen in onze portefeuille. Van A tot Z nemen we projecten onder onze hoede. In die compleetheid en integrale aanpak vinden klanten toegevoegde waarde. We merken dat opdrachtgevers dat ontzettend prettig vinden.”

Compleet in groeninrichting en landschapsarchitectuur
Hoewel groei nooit een streven was bij Prommenz, hebben Martijn en Foppe altijd open gestaan voor verdieping en verbreding in kennis en dienstverlening. Zo maakte het bedrijf op natuurlijke wijze recent een forse groei door. Foppe licht toe: “In 2021 voegden we Smit Groenadvies toe en in januari van dit jaar beklonken we de overname van Buro Mien Ruys. Met Smit Groenadvies werkten we al samen, een intensivering van deze samenwerking bleek een logische stap. Met vergaande in-house kennis voor groenadvies zijn we een interessante partij voor het ontwerp en de aanleg van een daktuin of park, natuurinclusief bouwen, ontwerp, inrichting en beheer van sportvelden en sportcomplexen of advies over behoud en versterking van de biodiversiteit. Completerend daaraan zijn we met de recente overname van Buro Mien Ruys nu ook allround in tuin- en landschapsarchitectuur. We verzorgen de complete groeninrichting van particuliere tuinen, maar ook van grote zorginstellingen, parken, woonwijken en bedrijventerreinen.” Een verdere uitbreiding wordt zeker niet uitgesloten. Martijn: “We zijn niet actief bezig met groei, maar als een interessante partij zich aandient met bijvoorbeeld een specialisme in beheer en onderhoud, zijn wij de laatsten die nee zeggen.”

Voor en met mensen.
Het mooier maken van Nederland doet Prommenz met en voor mensen. Foppe: “In alles wat we doen staat de mens centraal. Verbinden is dan ook een van onze kernwaarden. Dat begrip vatten we ruim op. Met ons werk verbinden we collega’s. Maar ook door het verbinden van onze specialismen zijn we in staat om dagelijks onze missie te verwezenlijken: het mooier maken van ons land. En hebben we het over klantrelaties, dan is verbinding het sleutelwoord. We prijzen ons gelukkig met een warm netwerk, veel mooie opdrachten komen daaruit voort. Uit die verbondenheid is zelfs ambassadeurschap bij klanten ontstaan. Leveren wij goed werk, dan dragen tevreden opdrachtgevers ons weer aan bij andere partijen. Ook binnen samenwerkingen zien we dat steeds meer partijen in bouwteamverband werken, waarbij zowel initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoering bij elkaar aan tafel zitten. Werken in bouwteams past goed bij onze kernwaarde van verbinden.”

Werken bij Prommenz
Bij Prommenz werken meer dan honderd medewerkers, verdeeld over de vestiging Purmerend en vestiging Schagen. Martijn heeft het over collega’s in plaats van medewerkers. Dat zegt wel iets over de platte organisatiestructuur. Martijn: “Onze bedrijfscultuur is heel open. Toen we dit pand in Schagen betrokken hebben we alle hokkerigheid eruit gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn open ruimtes en ramen gekomen. We wilden een open en laagdrempelige sfeer creëren. Dat is goed gelukt volgens mij.” Foppe vult aan: “We hebben hier ook absoluut geen top-down managementcultuur. Integendeel. We moedigen eigen initiatief en eigenaarschap juist aan. Zo is ook Prombeez ontstaan, een initiatief van een aantal collega’s. Met Prombeez leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit van Nederland. Dat doen onze Prombeez met educatie over en de instandhouding van de honingbij. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingprojecten bieden we opdrachtgevers aan een bijenkast op locatie te plaatsen ter bevordering van de biodiversiteit. Natuurlijk geven we onze collega’s niet voor elk idee toestemming. Het moet passen bij het werk dat we doen, waarde toevoegen en uitvoerbaar zijn.

Herinneringen in het landschap
Wie Prommenz niet kent, hoeft maar om zich heen te kijken. Martijn: “Alles wat je buiten ziet, heeft met ons werk te maken. Het mooie vind ik, is dat we iets tastbaars en zichtbaars maken voor de lange termijn. Rijd ik over tien jaar door Marken, dan kan ik nog steeds een werk aanwijzen waar we jaren geleden plannen voor maakten. Eigenlijk zijn we zo herinneringen aan het maken in ons landschap. Mooie gedachte vind ik dat. Niet voor niets luidt onze slogan ‘elke dag maken we Nederland een stukje mooier’.

PROMMENZ SCHAGEN
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
info@prommenz.nl
www.prommenz.nl

PROMMENZ PURMEREND
Waterlandlaan 81
1441 RS Purmerend

 

 


Reacties

WhatsApp us!