Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad, maar minder prominent. Dit gaat niet vanzelf. Hier zijn scherpe keuzes voor nodig. Deze keuzes staan in de mobiliteitsnota 2020-2030 die het college op dinsdag 17 december heeft vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Leiden heeft ambities en groeit. Dat is fijn en het brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Ik wil er samen met de stad voor zorgen dat iedereen zich prettig kan blijven bewegen in, naar en door Leiden. Dat doen we op een duurzame manier, zodat de stad leefbaar blijft. In de nieuwe mobiliteitsnota leest u hoe we dat doen. De fiets, lopen en het openbaar vervoer stimuleren we. Ook maken we de binnenstad autoluw en zorgen we dat de automobilist rond de stad betrouwbaar kan doorrijden. Om dit alles uit te kunnen voeren en te kunnen betalen, zijn keuzes nodig.” 

Ambities

Eén van de belangrijkste ambities van Leiden is het stimuleren en faciliteren van de fiets. Leiden is een echte fietsstad: twee van de drie Leidenaren fietst dagelijks. We zijn de derde fietsstad van Nederland. Onze stad en haar omliggende dorpen en steden zijn goed te bereiken op de fiets. We gaan veel verbeteren voor de fiets. Er komen meer plekken om de fiets te stallen en we werken aan veilige fietspaden en goede fietsroutes. 

Bovendien investeren we vanaf volgend jaar in een autoluwe en in sommige straten zelfs autovrije binnenstad. Zo blijft het centrum een fijne plek om te verblijven, winkelen en ondernemen. Auto’s parkeren aan de rand van het centrum in de parkeergarages en bezoekers vervolgen hun weg via goede looproutes naar de binnenstad. Ook de voetganger is belangrijk en krijgt in 2020 voor het eerst haar eigen beleid. We werken verder met ondernemers aan een Leidse Aanpak om de binnenstad in de toekomst zonder CO2-uitstoot te bevoorraden. 

Keuzes

Een belangrijke keuze om het gebruik van schoon vervoer te kunnen stimuleren en faciliteren, is het verhogen van de parkeertarieven. In 2021 en 2022 verhogen we het bezoekersparkeren op straat en in de garages met € 0.30. Dit is inclusief inflatiecorrectie. Zo prikkelen we bezoekers van Leiden om schone vervoersmiddelen te gebruiken en benutten we de inkomsten om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor goede stallingen voor de fiets of onderzoek naar hubs (bijvoorbeeld Park & Ride) aan de randen van de stad.

Samen met de stad

Naast de Mobiliteitsnota heeft het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin wordt de nota voortvarend opgepakt in concrete projecten. Met dit pakket aan maatregelen is Leiden voorbereid op de toekomst. Een toekomst met meer inwoners en 40% meer fietsers, meer mensen op leeftijd en een toekomst waar iedereen gebruik kan maken van een vervoersmiddel. De mobiliteitsnota is tot stand gekomen met input vanuit verschillende participatietrajecten in de stad. Dat is fijn, want samen houden we de weg naar de toekomst duurzaam, leefbaar en bereikbaar. 

Ter inzage

De mobiliteitsnota ligt ter inzage van vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 13 februari 2020. Inzage tot en met 3 januari in het stadhuis en Stadsbouwhuis, maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur. Van 6 januari tot en met 30 januari in het Stadskantoor, Bargelaan 190, openingstijden als stadhuis. Digitaal is de mobiliteitsnota in te zien via www.leiden.nl/inspraak.


Reacties