Meebewegen met ontwikkelingen is een must

Meebewegen met ontwikkelingen is een must

“De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Om werkgevers en werkzoekenden goed bij elkaar te kunnen blijven brengen, is het noodzakelijk om met de veranderingen mee te bewegen. Stilstand is achteruitgang. Om voorbereid te zijn op de toekomst, zijn we nu op weg naar een Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf”, vertelt Margreet van Driel, wethouder Sociale Zaken.

Dit nieuwe ‘Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf (ZWB)’ wordt per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Zoetermeer. Het wordt een totaalconcept waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar kunnen worden afgestemd en waarin alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht de oorzaak, aan werk geholpen kunnen worden. “1 januari 2021 klinkt nog ver weg. Maar sinds we groen licht hebben gekregen van de gemeenteraad, werken we naar de nieuwe situatie toe. Die nieuwe manier van werken wordt dan over anderhalf jaar geformaliseerd in een overheids BV”, aldus de wethouder.
“Er wordt nu ook al efficiënt gewerkt, maar we willen meer focussen en een strakker onderscheid maken tussen ‘werk’ en ‘inkomen’. De taken omtrent ‘inkomen’ blijven bij het gemeentelijk apparaat liggen en alle taken omtrent ‘werk’ worden ondergebracht bij het ZWB. Dit betekent concreet dat het deel ‘werk’ van Werk, Zorg & Inkomen en het kaderpersoneel van sociaal werkbedrijf DSW samen worden gebracht in het ZWB”, licht zij toe. “Het veranderingsproces is al van start gegaan en je merkt nu al dat die focus goed voelt. En mocht de situatie op de arbeidsmarkt veranderen, dan zijn we in ieder geval al een heel eind met het vormen van een werkbedrijf dat toekomstbestendig is.” Op dit moment is er krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel werk en er is te weinig direct passend aanbod. Dat is een probleem voor werkgevers. Aan de andere kant kunnen werkzoekenden die gemakkelijk te plaatsen zijn, snel een nieuwe baan vinden. Voor de moeilijker plaatsbare werkzoekenden is het, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, vaak nog steeds lastig om een passende werkplek te vinden. Margreet van Driel: “Er ligt hier een uitdaging voor overheid, werkgevers en onderwijs (in verband met om- en bijscholing) sámen. Het gaat met name om het bevorderen van de balans op de arbeidsmarkt, waarbij inclusiviteit bevorderd moet worden. De afstand tussen de moeilijker plaatsbare werkzoekenden en werkgevers moet kleiner worden en met het ZWB doen we een handreiking. We worden ondernemer onder de ondernemers - zonder overigens andere werkbedrijven binnen de regio te willen beconcurreren.”

Lees meer 

 


Reacties

WhatsApp us!