Medewerkers willen trots zijn op hun werkgever

Medewerkers willen trots zijn op hun werkgever Foto: Martine Goulmy

Medewerkers zijn de succesfactor van je bedrijf. Of zoals Richard Branson zegt: “If you take care of your employees, they will take care of your clients.” De relevante vraag is dus: “Wat moet ik doen om goed personeel waard te zijn?” Zeker in de huidige arbeidsmarkt waar medewerkers het voor het kiezen hebben. En dan wordt het interessant, want wat vindt een personeelslid belangrijk? Wat maakt dat een medewerker voor jou kiest?

Natuurlijk zijn salariëring en ontwikkelperspectief belangrijke issues. Alleen is dat niet genoeg. Potentiële werknemers kijken steeds meer in hoeverre het bedrijf aansluit bij zijn of haar persoonlijke waarden. Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij het bedrijf. Is er een match dan zijn medewerkers gemotiveerder en blijven ze langer aan je bedrijf verbonden. Trots kunnen zijn op het bedrijf waar je werkt dus.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor medewerkers een belangrijker wordend thema. Neemt de onderneming haar verantwoordelijkheid in de maatschappij? De eerste associatie die dit oproept is het klimaat, vaak het creëren van energiezuinige oplossingen. Klimaat is hot, zie de 15.000 jongeren die de straat op gaan voor het klimaat. Veel ondernemingen zijn dan ook actief met zonnepanelen, elektrische auto’s enzovoorts. Maar MVO is meer dan alleen maar het klimaat, denk bijvoorbeeld ook aan het geven van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking.

Binnen ons bedrijf, AM match, maken wij dagelijks mee dat het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking niet alleen heel erg prettig is voor de persoon in kwestie, het leidt ook tot een gevoel van trots en saamhorigheid bij de bestaande werknemers. Werknemers zien dat hun werkgever ook oog heeft voor mensen die het zelfstandig niet redden op de arbeidsmarkt. En dat geeft een goed gevoel. Zoals wij ook ontzettend genieten van een succesvolle match.

En wie zijn dan die medewerkers met een arbeidsbeperking? Dat is een rijke schakering aan mensen die net anders dan gemiddeld zijn. Die wellicht net even ander gedrag vertonen dan je gewend bent. Maar ook werknemers die daarnaast vaak over bijzondere talenten beschikken. Talenten waarmee ze bepaalde taken gewoon heel goed uitvoeren. Bijvoorbeeld het liefst elke dag hetzelfde doen en daar heel betrouwbaar in zijn. Zo scande een groep medewerkers van AM match bij PGB Pensioendiensten recentelijk A4’tje nummer twee miljoen! Ziet u dat uzelf doen? Zo snijdt het mes aan twee kanten. Je hebt een nieuwe medewerker die gemotiveerd is om de taken uit te voeren en collega’s die trots zijn op de werkgever die deze kans biedt.

In voorgaande edities van dit mooie blad zijn al vele voorbeelden de revue gepasseerd. Bedrijven als Airport College Schiphol, Doelen Coach Service, Aramex. Dit zijn er slechts enkele van velen. Ons bedrijf heeft een relatie met ruim 100 bedrijven die bovenstaande al hebben ontdekt.

Dus als u de vraag “Wat moet ik doen om goed personeel waard te zijn?” beantwoordt, denk dan aan MVO en het bieden van kansen aan mensen voor wie werk vinden niet vanzelfsprekend is. AM match helpt u daar graag bij.

Lex Vonk is sinds 2017 algemeen directeur van AM match. AM match heeft twee vestigingen, in Amstelveen en Hoofddorp.

 


Reacties