Masterclass Privacy en werknemers – Meld u snel aan!

Masterclass Privacy en werknemers – Meld u snel aan!

Zoals bij velen bekend is de nieuwe privacywet, de AVG, ingetreden. Er is veel aandacht (geweest) voor de privacy verplichtingen naar anderen zoals uw klanten, leveranciers en samenwerkingspartners.    

Ook geldt de AVG richting uw werknemers, die steeds meer bewust raken van hun privacyrechten. Maar hoe moet u hier als werkgever mee omgaan? Is cameratoezicht, het monitoren van het e-mailverkeer of autorittenregistraties nog wel toegestaan bijvoorbeeld? En wat voor gevolgen heeft dit voor u als werkgever, zowel ten aanzien van de AVG als het ontslagrecht. Mag u het bewijs, dat u (in strijd met de AVG) heeft verkregen door cameratoezicht gebruiken als bewijs van diefstal door een werknemer? 

Tijdens deze masterclass worden de do’s en don’ts vanuit het arbeidsrecht en privacyrecht besproken en geven we tips & tricks hoe u met dit soort kwesties om moet gaan. Niet alleen indien er een geschil dreigt te ontstaan maar ook welke maatregelen u al preventief kan nemen om ervoor te zorgen dat u alles optimaal geregeld heeft. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Gegevens van sollicitanten
 • Privacy en personeelsdossiers; bewaartermijnen
 • Gegevensuitwisselingen met derden (uitzendbureaus, onderaannemers, ID-checkers); wat mag wel en niet worden doorgegeven en hoe zit het met ketenaansprakelijkheid?
 • AVG/privacyrechten van de werknemer en verplichtingen van de werkgever
 • Zieke werknemers en privacy
 • Controle en toezicht door de werkgever op de werknemer bezien vanuit de AVG én het arbeids- en ontslagrecht.
  •     Cameratoezicht
  •     Persoonlijke toegangspasjes
  •     Opname (telefoon)gesprek
  •     Monitoren e-mail, telefoon, internet en ICT gebruik
  •     Inzet bedrijfsrecherche
  •     Autorittenregistraties 

Informatie

Inschrijven voor de masterclass contractwisseling doet u op de website van The Legal Privacy Company. 

Medeorganisator
Deze masterclass organiseren wij samen met onze zusterorganisatie The Legal Company B.V.


Reacties