Maatschappelijke impact van werk steeds belangrijker voor werkzoekenden

Maatschappelijke impact van werk steeds belangrijker voor werkzoekenden

De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor bedrijven lastig om vacatures gevuld te krijgen. Het kan de continuïteit van organisaties in gevaar brengen, laat staan dat organisaties kunnen denken aan groei in hun capaciteit. Opvallend is dat de maatschappelijke impact van het werk wat medewerkers uitvoeren steeds belangrijker wordt. Dat geldt in het bijzonder voor de jongere generaties, die veel minder waarde hechten aan een dure leaseauto en bijvoorbeeld een hoog startsalaris. Om een voorbeeld te geven: vacatures energietransitie winnen de laatste jaren sterk aan populariteit. Je kunt denken aan vacatures voor een mechanical engineer, vacatures voor projectmanagers die ondersteuning bieden bij de implementatie van maatregelen gerelateerd aan de energietransitie binnen bedrijven, enzovoorts. 

Infrastructurele sector heeft veel vacatures beschikbaar 
Werkzoekenden die vacatures gerelateerd aan de energietransitie zoeken zullen al snel opmerken dat veel van deze vacatures binnen de infrastructurele sector worden aangeboden. Dat is niet gek, daar vacatures infra worden opengesteld om bijvoorbeeld de infrastructuur voor laadpalen voor elektrische voertuigen aan te kunnen leggen. De vraag naar deze laadpalen neemt op hoog tempo toe; zeker nu auto’s op benzine en diesel straks niet meer verkocht mogen worden. Het is aan partijen binnen de infrastructurele sector om de infrastructuur in Nederland hier tijdig op te hebben voorbereid. Ook de infrastructuur voor de toepassing van waterstof wordt steeds belangrijker als gevolg van de energietransitie. 

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen 
Niet alleen voor werkzoekenden speelt duurzaamheid en de impact van een vacature daarop een steeds belangrijkere rol. Ook consumenten houden rekening met de mate waarin organisaties op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze opereren als een product of dienst door twee bedrijven wordt aangeboden. Het loont zodoende om bijvoorbeeld op de eigen website kenbaar te maken, hoe jouw organisatie de afgelopen jaren verduurzaamd is. Heb je het dak van je bedrijfspand voorzien van zonnepanelen? Kies je voor het gebruik van kleine windmolens, om ook op minder mooie dagen groene stroom op te kunnen wekken? Ben je overgestapt op een volledig elektrisch wagenpark? Het zijn voorbeelden van maatregelen waaruit blijkt dat duurzaamheid een belangrijk thema speelt binnen je organisatie. 

Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kijk als organisatie eens naar de Sustainable Development Goals, die de wereld in 2030 tot een mooiere plek moeten hebben gemaakt. Deze SDG’s zijn eerder opgesteld en worden door landen wereldwijd nagestreefd. Ze hebben niet alleen betrekking op de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook op het betalen van een eerlijke prijs voor geïmporteerde goederen.


Reacties

WhatsApp us!