Maatregelen in Lisse en ondernemersregelingen

Maatregelen in Lisse en ondernemersregelingen

Iedere maand mogen we een beetje meer zodat we op een intelligente manier uit de lockdown komen. Maar we moeten wel in control blijven. Dit betekent: dat we zoveel als kan de 1½ meter afstand moeten zien te bewaren en bij klachten niet naar buiten gaan.

In het winkelcentrum -en zeker in de passage- is dat een grote uitdaging. Daarom heeft OndernemersVereniging Dorpshart Lisse contact gezocht met Gemeente, Politie en Brandweer om de nodige maatregelen te treffen. Maatregelen die zo klantvriendelijk mogelijk zijn maar ook de veiligheid, de 1½ meter zoveel mogelijk weten te realiseren. 
In de passage zijn het afgelopen weekend dranghekken geplaatst zodat de passage in twee looprichtingen verdeeld werd. Bij de ingangen stonden mensen met een gekleurd hesje die het winkelend publiek vriendelijk hebben aangesproken. Het winkelend publiek werd gevraagd gericht te winkelen (doorlopen naar de winkel en onderweg niet stil te staan).
Ook is winkeliers gevraagd om geen goederen voor hun winkel uit te stallen. Zeker niet in de passage. Maar ook in de andere delen van het winkelcentrum waar de wandelroutes een beperkte breedte hebben.
De ervaringen van afgelopen weekend met deze wijze van regulering zijn goed.
Spanningsveld en wat uw bestuur hiermee doet
Als belangenbehartiger van de winkeliers zetten wij in op zoveel mogelijk bezoekers. uiteraard op een verantwoorde manier. Dat is immers omzet. We hebben echter te maken met de taken en verantwoordelijkheden van politie en brandweer, wiens primaire taak de veiligheid is. Vanuit andere gemeenten horen wij al dat politie en brandweer vanuit deze verantwoordelijkheid de winkelstraten compleet heeft afgesloten. Dat is immers het meest eenvoudig te handhaven! 

Stap voor Stap: leren van het nieuwe normaal
Deze week zullen de maatregelen worden geëvalueerd en zal worden bekeken of de maatregelen moeten worden aangepast. Zowel winkeliers, het winkelend publiek als de hulpverlenende instanties zullen moeten leren hoe om te gaan met de nieuwe 1,5e meter samenleving. Wat wij vragen van u als ondernemer / winkelier, maar ook aan politie en brandweer is mee te gaan in het leertraject. Oude modellen en oude regels moeten opzij worden gezet om gezamenlijk het nieuwe normaal te kunnen leren. Alleen samen kunnen we dit!
Hou daarom uw mail, faceBook en andere media goed in de gaten.  We zullen ons best doen u goed op de hoogte te houden.
 
Bestuur Alverha en OndernemersVereniging Dorpshart Lisse
George Hoogkamer (vz Alverha) en Evert Vrijenhoek (vz OndernemersVereniging Dorpshart Lisse)

 


Reacties