lenen, lenen, lenen, betalen, betalen, betalen...

lenen, lenen, lenen, betalen, betalen, betalen...

Lenen, lenen, lenen…..betalen, betalen, betalen…..

Youp van ´t Hek zong er over in 1983 en het is nog steeds actueel. Stel: er staat voldoende geld op de rekening van de eenmanszaak of B.V. en dan wil je op vakantie of is de privé auto aan vervanging toe. Privé zit je even krap bij kas én de bank doet moeilijk. Dan is het verleidelijk om geld uit de zaak te “lenen”. Maar aan het “lenen” van geld uit de B.V. of via extra privé opnamen in de eenmanszaak kleven wel consequenties.

Als je extra geld opneemt uit de eenmanszaak, teer je in op je opgebouwde vermogen. Als dat om substantiële bedragen gaat kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst als je daardoor als het ware “je zaak opeet”. Er ontstaat een negatief vermogen en dan zijn er vaak geen mogelijkheden meer om krediet bij een bank te krijgen voor (noodzakelijke) investeringen en/of gaat het ten koste van je eigen pensioen.

Bij het opnemen van geld vanuit de B.V. hanteert de Belastingdienst hele duidelijke regels en controleert daar momenteel ook streng op. Zij stellen dat geld wat uit de B.V. wordt gebruikt, geld is wat je leent van de B.V. Dat geld moet je weer terug betalen aan de B.V. en de lening moet aan de volgende zakelijke voorwaarden voldoen:

-          De lening schriftelijk vastleggen in een leningsovereenkomst

-          Afspraken maken over het terugbetalen van het geleende bedrag

-          Aan de B.V. moeten zekerheden zijn verstrekt

-          Afspreken van een zakelijke rente

-          De B.V. moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen

-          Zou de B.V. de lening ook onder dezelfde voorwaarden hebben verstrekt aan een onafhankelijke derde die in vergelijkbare omstandigheden (inkomen & vermogen) verkeert?

-          Het verstrekken van de lening moet zijn goedgekeurd door de AVA

Als hiervan afgeweken wordt, dan is er sprake van onzakelijk handelen. Bijvoorbeeld als het geleende geld enkel is aangewend voor privé/consumptieve doelen, de rente jaarlijks wordt bijgeschreven, er geen zekerheden zijn én/of de schuld alleen maar oploopt!

Gevolg is dat de Belastingdienst de lening als inkomen gaat beschouwen óf als afkoop door de B.V. van jouw pensioen-, stamrecht of lijfrenteregeling. Want de dekking voor dit pensioen is uitgeleend aan jou. In alle gevallen heeft dit grote gevolgen voor de te betalen belasting!

Voor de rekening-courant van de B.V. gelden andere regels. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt die doorlopend met elkaar worden verrekend. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten. Tot een saldo van € 17.500 hoeft géén rente te worden berekend. Let op, want er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Wees dus alert op de consequenties als je geld leent uit de onderneming, zeker als het opgaat aan leuke privé uitgaven!

 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties