Leidse onderwijs werkt samen aan nog meer kwaliteit

Leidse onderwijs werkt samen aan nog meer kwaliteit Foto: Frank Hoyinck

Het Leidse onderwijs heeft afspraken gemaakt om gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen en jongeren te vergroten. Het document met de afspraken heet de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 en werd op 20 november door de gemeente en onderwijsbesturen ondertekend.

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “Leiden is een echte kennis- en onderwijsstad. Hier vind je alle vormen van onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Daarnaast biedt de stad met zoveel historie én met dertien musea ook nog eens een rijke leeromgeving. Het is allemaal voorhanden om onze kinderen en jongeren het beste onderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen gemeente, scholen en andere onderwijsinstellingen is hierin een belangrijke sleutel.” 

Zeven thema’s
Het Leidse onderwijs gaat aan de hand van zeven thema’s samenwerken: Leiden aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad, Internationale Kennisstad = Internationale stad, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Onderwijs en Jeugdhulp, Gelijke Kansen, Gezondheid en Bewegen en Duurzame Onderwijshuisvesting. Dirkse: “De zeven thema’s zijn concreet uitgewerkt, zodat het niet bij ambities en praten blijft, maar we samen doelgericht aan de slag gaan. Zo bieden we samen inspirerend onderwijs voor onze kinderen en onze jongeren nu en in de toekomst.” 

LEF
De Leidse Educatieve Agenda is ondertekend door alle onderwijspartijen in Leiden, waaronder de gemeente Leiden, bestuursbureaus en/of samenwerkingsverbanden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Leiden.

De ondertekening van de Leidse Educatieve Agenda vond plaats tijdens de opening van het LEF. Het LEF staat voor Leiden Education Fieldlab, een netwerk van én voor het Leidse onderwijs met een fysieke locatie waar onderwijsprofessionals samen kunnen werken aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs. Het LEF zit aan de Kennedylaan 1 in het gebouw van de nieuwe basisschool De Astronaut. 

De volledige tekst van de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 is te vinden op: www.leidenkennisstad.nl/lea


Reacties