Leids College: meer scheiden, minder restafval

Leids College: meer scheiden, minder restafval Foto: Pixabay

Leiden wil meer afval scheiden en minder restafval per inwoner overhouden. In het Afval Beleidskader (maart 2018) zijn hiervoor de volgende beleidsdoelen vastgesteld: een verhoging van het scheidingspercentage van 33 naar 50 procent en een daling van het restafval van 249 kg naar 150 kg per inwoner per jaar. Om de doelen van afvalreductie, afvalscheiding en hergebruik te realiseren, is het Uitvoeringsprogramma Afval opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma deze week vastgesteld.

Extra aandacht voor hergebruik én afvalpreventie

In het Uitvoeringsprogramma Afval worden 23 maatregelen uitgewerkt. De belangrijkste zijn: het uitwerken van een afvalpreventieplan, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het inrichten van een tweede Milieustraat, het starten van een onderzoek voor een pilot schoon belonen, een business case voor intensievere inzameling papier en karton, het intensiveren van de textielinzameling en het verhogen van de hoeveelheid gescheiden plastic verpakkingsafval door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Naast een betere nascheiding en meer hergebruik is het voorkomen van afval een belangrijke pijler van het uitvoeringsprogramma. De gemeente wil afvalpreventie graag samen met de stad oppakken. De voortgang van het uitvoeringsprogramma en de doeltreffendheid van de maatregelen worden elk halfjaar gemonitord.

 

Vanaf 1 januari haalt de gemeente plastic uit het afval

De eerste concrete maatregel is het nascheiden van plasticafval. Per 1 januari hoeft plastic niet langer thuis apart te worden gehouden. Via een nieuwe, geavanceerde scheidingsinstallatie haalt de afvalverwerker AVR plastics, metalen en drankkartons uit het huishoudelijk afval. Voor drankkartons was in Leiden tot nu toe geen mogelijkheid deze gescheiden van het restafval aan te bieden. De AVR heeft berekend dat Leiden door nascheiding in 2019 tien keer zoveel plastic en drankkartons gescheiden voor recycling kan aanleveren dan nu gebeurt.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.