Leiden ontvangt ruim 10 miljoen euro van Rijk voor woningbouwprojecten

Leiden ontvangt ruim 10 miljoen euro van Rijk voor woningbouwprojecten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 20 november jl. bekend gemaakt dat gemeente Leiden een bijdrage van € 10,1 miljoen (incl. btw) ontvangt voor een viertal woningbouwprojecten. De extra subsidie is toegekend aan de projecten Zirro/Schouls en Kappa in de Lammenschansdriehoek, de eerste bouwfase van LEAD en Park More kavel 5. 

Deze financiële bijdrage komt uit de zogeheten ‘Startbouwimpuls’. Dit is een éénmalige ondersteuningsregeling van het Rijk, met als doel om bouwprojecten die al in een vergevorderd stadium van de planningsfase zijn, te helpen in aanbouw te gaan. Zodat er, ondanks de economische tegenwind, daadwerkelijk met de bouw kan worden gestart.

Woningbouw dreigt in een dip te raken
Als gevolg van sterk gestegen rentes, hogere bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt, dreigde de uitvoering van deze projecten voor langere tijd te vertragen. Wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) is erg blij met de toekenning van deze subsidie. ‘Deze financiële impuls van het Rijk komt precies op het moment dat de woningbouw in Leiden in een dip dreigt te raken. Met deze bijdrage kunnen in totaal 1.542 woningen worden gebouwd en dat is voor de Leidse woningzoekende heel goed nieuws.’

Gemeentelijk krediet
Niet alle Leidse aanvragen zijn met de Startbouwimpuls gehonoreerd, maar daar ging gemeente Leiden ook niet vanuit. De gemeenteraad heeft daarom twee weken geleden besloten om een gemeentelijk krediet van € 8,5 miljoen in te richten. Dit krediet wordt onder andere gebruikt om bouwprojecten te ondersteunen die niet in aanmerking komen voor de Startbouwimpuls.


Reacties

WhatsApp us!